Zamówienia publiczne

06.10.2017

Ogłoszenie nr 500039291-N-2017 z dnia 06-10-2017 r.

 

 

Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 595824-N-2017
Data: 2017-10-03

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Klub Żak, Krajowy numer identyfikacyjny 19051048100000, ul. ul. Grunwaldzka 195/197, 80266   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 451 590, e-mail natasza.garczynska@klubzak.com.pl, faks 583 440 573.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 2
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia zamówienia 2107-11-07
W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia zamówienia: 2017-11-06