Program Kadencyjny Klubu Żak na lata 2019-2024

Program kadencyjny Klubu Żak Miejskiej Instytucji Kultury
na okres od 1 października 2019 do 30 września 2024
 

Opracowanie: Magdalena Renk-Grabowska
Gdańsk, 12 września 2019 r. opublikowano 7 października 2019 r.

 

 1. Misja Klubu Żak

 

Klub Żak jako spadkobierca Klubu Studentów Wybrzeża Żak jest nowoczesnym centrum kultury, promującym Gdańsk jako silny ponadregionalny ośrodek kultury, oferujący mieszkańcom Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot wysoką jakość życia poprzez zapewnienie interesującej i dostępnej na każdą kieszeń oferty wydarzeń artystycznych i edukacyjnych. Klub Żak jest ważnym, interdyscyplinarnym ośrodkiem promocji i rozwoju szeroko rozumianej sztuki współczesnej, budujący wizerunek Obszaru Metropolitarnego Gdańsk Gdynia Sopot jako jednego z najważniejszych centrów rozwojowych Polski północnej i regionu Morza Bałtyckiego.

 

Klub ŻAK prowadzi działalność kulturalną i edukacyjną: muzyczną, teatralną, filmową i wystawienniczą. Klub Żak prowadzi codzienną działalność (z przerwą w lipcu, przeznaczoną na remonty i generalne sprzątanie), organizując średnio w ciągu roku kalendarzowego 1200 wydarzeń: seansów filmowych, koncertów, przedstawień, wystaw, zajęć warsztatowych, spotkań, etc. a przez Klub w ciągu roku przewija się ponad 100.000 osób (w tym ponad 60.000 uczestników imprez). Najważniejsze projekty Klubu ŻAK to Dni Muzyki Nowej, Festiwal Jazz Jantar, Gdański Festiwal Tańca, PC Drama i program edukacyjny Dyskusyjnego Klubu Filmowego ŻAK im. Zbyszka Cybulskiego.

Działalność programowa Klubu prowadzona jest pod hasłami: „Żak bez barier” i „elitarny program / egalitarny dostęp”, a jej celem jest promowanie w nienachalny sposób integracji społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w szczególności osób o niższych dochodach, osób z rodzin wielodzietnych oraz seniorów.

 

Wszystkie imprezy organizowane przez Klub są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami: wejścia do budynku i do wszystkich pomieszczeń są bez progów, w budynku jest winda. Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami traktujemy tak samo, jak pozostałych uczestników imprez, nie wyróżniamy ich, nie organizujemy specjalnych imprez dla nich, a pomocy udzielamy tylko na prośbę danej osoby. Logo „Żak bez barier” zamieszczane jest na wszystkich materiałach promocyjnych Klubu.

 

Realizacja misji „elitarny program / egalitarny dostęp” oznaczała, że w latach 2019 - 2024 (podobnie jak w latach ubiegłych) średnio od 50 % do 80 % (kino) uczestników imprez zakupi bilety i karnety dzięki przyjaznemu systemowi zniżek i promocji (to od lat rozpoznawalny znak działalności Klubu Żak), którego celem było promowanie kultury niekomercyjnej, który  umożliwia w jak najszerszy sposób uczestniczenie w kulturze z wyższej półki.

 

Misję tę realizujemy poprzez:

 • bardzo niskie ceny biletów
 • bardzo niskie ceny karnetów
 • liczne promocje na bilety, umożliwiające uczestnictwo w imprezach osobom z mniej zasobnym portfelem, m.in.: Kino za Dyszkę (w poniedziałki dla wszystkich, w środy dla seniorów, w piątki dla studentów), akcja „Kup Karnet pod Choinkę” – bardzo tanie karnety całoroczne do kina (wejście na seans za 6 zł, na Festiwal Jazz Jantar i Dni Muzyki Nowej 12-15 zł na 1 dzień, na PC Drama za 9 zł), wprowadzenie Kart Festiwalowych dla muzyków i Kart Tancerza, upoważniających do bardzo dużych zniżek, zniżki na Karty do Kultury, zniżki na Kartę Dużej Rodziny, zniżki dla studentów i uczniów oraz seniorów
 1. Wizja rozwoju Klubu Żak

 

Nasze działania będziemy koncentrować na umożliwieniu mieszkańcom Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot szerokiego uczestnictwa w interesujących wydarzeniach artystycznych i edukacyjnych za relatywnie niewielkie pieniądze – zgodnie z zasadą „elitarny program / egalitarny dostęp”.

Klub Żak jest szczególnym centrum kultury, działającym codziennie, a nie od projektu do projektu i – ciągle – jedynym w Trójmieście prowadzącym systematyczną działalność kinową, koncertową, teatralną i wystawienniczą pod jednym dachem. Ta codzienna działalność oraz festiwale z jednej strony gwarantują zrealizowanie misji Klubu, ale z drugiej będą stanowić dla Klubu nieustające wyzwanie, by przy utrzymaniu wysokiego poziomu artystycznego oferta Klubu była jednocześnie ofertą szeroko dostępną i na każdą kieszeń.

 

Klub Żak jako centrum kultury oraz jako konkretna przestrzeń, budynek ulokowany przy głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta, promując kulturę czasu wolnego, przyczynia się tym samym do kreowania wizerunku Gdańska jako miasta oferującego mieszkańcom wysoką jakość życia dzięki:

 • codziennemu, interesującemu programowi artystycznemu;
 • wysokiej jakości oryginalnej edukacji filmowej i teatralnej;
 • wyjątkowym czterem projektom (PC Drama oraz festiwale: Dni Muzyki Nowej, Gdański Festiwal Tańca i Festiwal Jazz Jantar) stanowiącym jego okręty flagowe;
 • bogatej historii, której najcenniejszym wianem są kolejne pokolenia „zarażonych” dobrym kinem, teatrem czy muzyką; 
 • „Żakowi bez barier” w szerokim znaczeniu (nie tylko jako miejsce dostępne dla osób z niepełnosprawnościami): centrum kultury realizujące projekty mające na celu niwelowanie różnic w dostępie do kultury, przyjazne miejsce spotkań, otwarte cały dzień, z kawiarnią, z bezpłatnym dostępem do internetu, prasy, książek i gier.

 

Z kolei rozwój (międzykulturowy i interdyscyplinarny) istniejących już projektów festiwalowych Klubu Żak – sytuuje i będzie sytuować Klub wśród ważnych ośrodków rozwoju i promocji szeroko rozumianej sztuki współczesnej (w tym tańca, dramatu i muzyki), podnosząc tym samym widoczność i konkurencyjność Gdańska.

 

Wizja materialnego rozwoju Klubu Żak w latach 2019 – 2024 uzależniona od uzyskania stosownego finansowania na inwestycje (głównie o charakterze remontowym) i zakupy wyposażenia, w szczególności:

 1. zakup (wymiana) profesjonalnego projektora cyfrowego do kina o jasności 20.000 Ansi (szacunkowy koszt około 300.000 zł);
 2. uzupełnienie systemu liniowego w sali koncertowo-teatralnej o kolumny basowe, stół mikserski frontowy (szacunkowy koszt: 200.000 zł)
 3. nowe podesty do budowy sceny i widowni teatralnej (szacunkowy koszt: 100.000)
 4. projektor multimedialny do sali koncertowo-teatralnej o jasności 15.000 Ansi i ekran (szacunkowy koszt: 160.000)
 5. instalacja klimatyzacji w sali kinowej (szacunkowy koszt: 50.000 zł)
 6. modernizacja i zmiana aranżacji holu głównego, szatni, galerii na I piętrze i sali koncertowo-teatralnej oraz toalet, w tym modernizacja oświetlenia (w tym oświetlenia awaryjnego), wydzielenie części magazynowej w Sali koncertowo-teatralnej (na bocznej antresoli), wymiana i odnowienie okładzin ściennych i sufitowych, przełożenie kostki w podłodze w holu, modernizacja akustyczna sali koncertowo - teatralnej (wymiana ściany i drzwi na parterze), modernizacja oświetlenia wystawienniczego  (szacowana wartość ok. 400.000 zł)
 7. Cele Klubu Żak

 

Cele instytucji są wpisane w Statut Klubu Żak, który określa je jako:

 1. organizowanie różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w działaniach artystycznych i kulturalnych, w szczególności z dziedziny teatru, muzyki, filmu i sztuk plastycznych dla mieszkańców Gdańska;
 2. prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę wśród mieszkańców Gdańska;
 3. podnoszenie poziomu kultury mieszkańców Gdańska;
 4. promocja Miasta Gdańska w kraju i zagranicą jako ważnego ośrodka kultury,

oraz cele szczególne:

 1. umacnianie i promocja lokalnego środowiska artystycznego oraz zwiększenie rozpoznawalności lokalnych twórców;
 2. aktywizacja Gdańska poza sezonem turystycznym;
 3. stworzenie platformy do wymiany doświadczeń dla artystów z Polski i Europy;
 4. wzbogacenie oferty kulturalnej i edukacyjnej miasta;
 5. promocja kultury niekomercyjnej;
 6. promocja debiutujących twórców;
 7. rozwój instytucji kultury, jaką jest Klub Żak;
 8. stworzenie silnego ośrodka promocji i rozwoju szeroko pojętego tańca współczesnego.

 

 1. Struktura organizacyjna instytucji wraz z określeniem liczby etatów i opisem stanowisk

 

 1. Struktura organizacyjna Klubu Żak wraz z określeniem liczby etatów:

 

 1. Dyrektor – 1 etat
 2. Dział księgowości:

Planowany stan zatrudnienia w okresie 2019 – 2024 przy założeniu utrzymania w tym okresie dotacji podmiotowej na poziomie roku 2019: Główna księgowa (1 etat), księgowa (pracownik łączy obowiązki księgowej, kasjera i specjalisty ds. kadr – 1 etat), pracownik kasy biletowej (1 etat) – razem: 3 etaty

 1. Dział administracji i zaopatrzenia:

Planowany stan zatrudnienia w okresie 2019 – 2024 przy założeniu utrzymania w tym okresie dotacji podmiotowej na poziomie roku 2019: Kierownik działu i specjalista ds. zamówień publicznych (1 etat), sekretarz (1 etat), kinooperator (1 etat) – razem: 3 etaty

 1. Dział programowy:

Planowany stan zatrudnienia w okresie 2019 – 2024 przy założeniu utrzymania w tym okresie dotacji podmiotowej na poziomie roku 2019: kurator ds. teatru (1,50 etatu),  kurator ds. muzyki (1 etat), kurator ds. filmu (1,25 etatu), kurator ds. sztuk wizualnych (0,25 etatu) – razem: 4 etaty

 1.  Dział gastronomii

Planowany stan zatrudnienia w okresie 2019 – 2024 przy założeniu utrzymania w tym okresie dotacji podmiotowej na poziomie roku 2019: Kierownik kawiarni i barman (1 etat), barman (1 etat), kucharz (1 etat) – razem: 3 etaty

 1. Dział realizacji imprez

Planowany stan zatrudnienia w okresie 2019 – 2024 przy założeniu utrzymania w tym okresie dotacji podmiotowej na poziomie roku 2019: Kierownik – producent wydarzeń (1 etat) – pozostali pracownicy jako firmy zewnętrzne lub na podstawie umowy -zlecenia – razem: 1 etat

 1. Grupa samodzielnych stanowisk

Planowany stan zatrudnienia w okresie 2019 – 2024 przy założeniu utrzymania w tym okresie dotacji podmiotowej na poziomie roku 2013: Specjalista ds. public relations (1 etat), specjalista ds. marketingu (1 etat) – razem: 2 etaty

 

Planowany stan zatrudnienia w okresie 2019 – 2024 przy założeniu utrzymania w tym okresie dotacji podmiotowej na poziomie roku 2019: 17 etatów.

 

Przy założeniu, że w okresie 2019 – 2024 dotacja od Organizatora na wynagrodzenia pozostanie na poziomie 2019 roku, nie ma możliwości zatrudnienia więcej pracowników na etatach bez pogorszenia wynagrodzeń dla obecnie zatrudnionych. Ponadto poważnym problem jest w ogóle znalezienie pracowników, a w szczególności specjalistów (akustyk, oświetleniowiec).

 1. Opis stanowisk – zgodnie z planowanym stanem zatrudnienia w okresie 2019 - 2024:

 

 1. Dyrektor - zarządza Klubem, w tym (zgodnie ze statutem): kształtuje i koordynuje działalność merytoryczną Klubu, reprezentuje Klub na zewnątrz, tworzy warunki do właściwej realizacji zadań artystycznych i kulturotwórczych, dobiera i właściwe wykorzystuje kadrę oraz umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, zapewnia pracownikom właściwe warunków pracy, nadzoruje właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi, pozyskuje środki  finansowych od podmiotów innych aniżeli Organizator oraz wykonuje inne czynności powierzone przez Prezydenta Miasta Gdańska, a także jako kurator organizuje i realizuje wybrane zadania, w szczególności w zakresie programowania kina studyjnego, koncertów,   Festiwalu Jazz Jantar, Dni Muzyki Nowej oraz organizuje pracę działu programowego, współprowadzi oficjalne strony Klubu na portalach społecznościowych (promowanie imprez, których jest kuratorem).
 2. Główna księgowa – zgodnie z ustawą o rachunkowości i finansach publicznych kieruje działem księgowości, prowadzi księgowość na zasadach ogólnych oraz nadzoruje i kontroluje działalność finansową i gospodarczą Klubu, a w szczególności: opracowuje wspólnie z Dyrektorem plany i sprawozdania finansowe, zleca inwentaryzację składników majątkowych Klubu, prowadzi sprawy kadrowe, płacowe, organizuje pracę działu.
 3. Księgowa: prowadzi i dokonuje operacji finansowych Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzi i przechowuje dokumentację finansowo-księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzi sprawy szkoleń, wydaje zaświadczenia dla pracowników Klubu, prowadzi fundusz świadczeń socjalnych, nadzoruje sprzedaż biletów i karnetów na imprezy, prowadzi kasę.
 4. Pracownik kasy biletowej – prowadzi Biuro Obsługi Widza, w szczególności wprowadza dane do internetowego systemu sprzedaży biletów oraz prowadzi sprzedaż biletów i karnetów na wszystkie imprezy organizowane przez Klub, udziela informacji o działalności Klubu (także telefonicznie i pocztą elektroniczną).
 5. Kierownik ds. administracji i zaopatrzenia oraz specjalista ds. zamówień publicznych - organizuje i nadzoruje naprawy majątku Klubu, remonty, usługi świadczone przez firmy zewnętrzne (ochrona, sprzątanie, media, obsługa instalacji, inne), wynajem pomieszczeń i sprzętu oraz organizuje i realizuje zamówienia publiczne, przeprowadza inwentaryzację wg zaleceń działu księgowości (spisy, znakowanie składników majątkowych, nadzór nad stanem składników majątkowych, itp.), zabezpiecza mienia, zabezpiecza warunki pracy zgodnie z przepisami bhp i p.poż., zaopatruje Klub w sprzęt i środki niezbędne do prawidłowej działalności Klubu.
 6. Sekretarz - prowadzi sekretariat Klubu, gromadzi i przechowuje dokumentację (korespondencja, pisma wewnętrzne, umowy, prasówka, itp.), prowadzi archiwum klubu, prowadzi sprzedaż karnetów na edukację filmową w godzinach pracy sekretariatu, nadzoruje i realizuje odbiór i wysyłkę filmów.
 7. Kinooperator – wykonuje obsługę kinooperatorską (wyświetlanie filmów), dokonuje konserwacji i naprawy sprzętu kinotechnicznego, wykonuje obowiązki biletera przed seansami filmowymi.
 8. Pracownik programowy – Kurator: organizuje i realizuje różnorodne formy zespołowego uczestnictwa w działaniach artystycznych i kulturalnych, organizuje i realizuje edukację kulturalną, organizuje przeglądy i festiwale artystyczne, negocjuje warunki współpracy z artystami, w tym uzgadnia treść umów, przygotowuje umowy z artystami i innymi podmiotami zaproszonymi do udziału w danej imprezie, współprowadzi oficjalne strony Klubu na portalach społecznościowych (promowanie imprez, których jest kuratorem) oraz wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z realizacją imprez, których jest kuratorem..
 9. Kierownik kawiarni i barman: organizuje pracę pracowników kawiarni (zatrudnionych na etat i umowy-zlecenia) oraz nadzoruje i dokonuje zakupów produktów spożywczych oraz drobnego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego sprawne i zgodne ze stosownymi przepisami funkcjonowanie działalności gastronomicznej, opracowuje menu, prowadzi sprzedaż napojów (alkohol, woda, soki, kawa, herbata) i innych artykułów spożywczych (także: dania gastronomiczne wg menu) w kawiarni Klubu.
 10. Barman - prowadzi sprzedaży napojów (alkohol, woda, soki, kawa, herbata) i innych artykułów spożywczych (także: dania gastronomiczne wg menu) w kawiarni Klubu.
 11. Kucharz - przygotowuje dania znajdujące się w menu, przygotowuje posiłki dla gości Klubu (wg zapotrzebowania zgłoszonego przez kuratora - organizatora imprezy), przygotowuje catering na zamówienie, okolicznościowe (wernisaże, premiery, promocje).
 12. Kierownik działu realizacji imprez: organizuje pracę pracowników działu (zatrudnionych na umowę o pracę i umowy zlecenia), organizuje i realizuje imprezy od strony technicznej w siedzibie Klubu lub w innych obiektach (ustawianie widowni i sceny, zapewnienie potrzebnego sprzętu i wyposażenia, zorganizowanie pracy pracownikom porządkowym, szatni, etc.).
 13. Specjalista  PR odpowiada w szczególności za: opracowanie i uzupełnianie stron internetowych Klubu, organizację miejsc promocji imprez, kontakt z mediami (prasa, internet, radio, telewizja) służący informacji o wydarzeniach kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez Klub, opracowanie informatora bieżących wydarzeń, współprowadzenie oficjalnych stron Klubu na portalach społecznościowych.
 14. Specjalista ds. marketingu odpowiada za prowadzenie negocjacji na temat sponsorowania działalności Klubu i umieszczenia reklam na terenie Klubu, w tym uzgodnienie ostatecznej treści umów.
 15. Plan strategiczny na lata 2019 – 2024

 

Klub będzie realizować cele w sposób określony w statucie poprzez:

 1. tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kulturalnych;
 2. organizowanie przeglądów i festiwali artystycznych, w tym we współpracy z innymi podmiotami działającymi na polu kultury w kraju i zagranicą;
 3. udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez inne ośrodki i instytucje kultury działające w kraju i zagranicą;
 4. inne formy działalności kulturalnej.

Ponadto Klub będzie:

 1. dążył do rozbudowy bazy materialnej (uzależnione od poprawy sytuacji gospodarczej, uzyskania dofinansowania);
 2. współpracował z innym instytucjami i organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie wspierania promocji najważniejszych projektów;
 3. aktywnie poszukiwał środków pozabudżetowych;
 4. dążył do wzrostu dochodów własnych, a okresie recesji co najmniej do utrzymania dochodów własnych na poziomie nie niższym niż 30 %
 5. uruchamiał nowe projekty odpowiadające na potrzeby różnych beneficjentów z różnych grup społecznych;
 6. prowadził intensywną edukację kulturalną
 7. wyrównywał szanse w dostępie do kultury (systemy zniżek, promocji, realizacja hasła: kultura na każdą kieszeń, projekty adresowane do konkretnych beneficjentów);
 8. aktywizował środowiska twórcze poprzez: system rezydencyjny, wspieranie indywidualnej działalności twórców (m.in. rezydencje, umożliwienie wydawania albumów muzycznych), zapraszanie do działań kuratorskich przy organizacji festiwali;
 9. stwarzał kadrze warunki do podnoszenia kwalifikacji;

 

 1. Plan merytoryczny na 2019 rok
 2. Działalność codzienna:

 

W 2019 planujemy prowadzić działalność kulturalną, edukacyjną i gospodarczą (zgodnie ze statutem)  codziennie od g. 8.00 do 23.00 (w piątki i soboty dłużej) z przerwą w dniach: 1.11.2019, 23 - 26.12.2019 (Boże Narodzenie) i 31.12.2019 – 1.01.2020 (Przerwa Noworoczna).

Codziennie będzie działać kino studyjne Żak, czynna będzie galeria (wstęp wolny), w piątki i soboty muzyczne imprezy DJ’skie, od piątku do niedzieli koncerty i przedstawienia. Codziennie otwarta będzie kawiarnia (prowadzona przez Klub), codziennie działać będzie biuro obsługi widzów (kasa – w godz. 15.00 – 21.00, w soboty i niedziele od g.16.00).

Działalność filmowa

Do końca 2019 roku planujemy ponad 200 seansów filmowych. Codziennie w kinie studyjnym Żak odbędą się minimum 2 - 3 seanse wieczorne. Programowanie kina odbywa się na bieżąco, z kilkutygodniowym wyprzedzeniem i  uzależnione jest od aktualnej oferty dystrybutorów działających na polskim rynku, dostępności kopii filmowych. Profil kina studyjnego, prowadzonego przez DKF ukierunkowany jest na kino artystyczne, głównie nieanglojęzyczne: w repertuarze kina dominują filmy z Azji, z Ameryki Łacińskiej, z Hiszpanii, z krajów skandynawskich, z Francji, z Czech i Rosji. Kinematografie anglosaskie reprezentują zazwyczaj filmy niezależne, filmy twórców o ugruntowanej pozycji i tzw. autorskie. Filmy prezentowane w kinie Żak są wprowadzane na polski rynek przez małe firmy (agencje, stowarzyszenia, fundacje) specjalizujące się w kinie artystycznym, dokumentalnym, społecznie zaangażowanym (kilka pozycji rocznie).

Zaplanowane przeglądy:

listopad - Tydzień Filmu Niemieckiego

grudzień – 13 Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”.

Kuratorzy: Magdalena Renk Grabowska, Paweł Biliński

Działalność koncertowa

Do końca 2019 roku zaplanowane są następujące koncerty:

4 – 6.10 / inauguracja sezonu 2019/2020 / Jesienna nuda pod nóż

4.10.2019 – BLUSZCZ, ATEM

5.10.2019 – premiery: delay_ok (Modern Uganda), KINGA (Motyl)

6.10.2019 – premiera: JOANNA KNITTER BLUES & FOLK CONNECTION (Roots & Fruits)

Pozostałe koncerty:

11.10.2019 – TRYP (Trypolis), premiera: NAGROBKI (Pod Ziemią)

12.10.2019 – MITCH AND MITCH (Frisco Moods i nowe kawałki)

19.10.2019 – ALAMEDA 5 (Eurodrome)

30.11.2019 – premiery: THE SATURDAY TEA, ENCHANTED HUNTERS

6.12.2019 – premiera: PABLOPAVO Z DUŻYM ZESPOŁEM

7.12.2019 – premiery: RYCERZYKI, GABA KULKA

Imprezy muzyczno – taneczne z udziałem DJ’ów: w każdy piątek i sobotę – 25 (imprezy niebiletowane)

Kurator i koordynacja: Magdalena Renk Grabowska, Radosław Firlej

Galeria Żak

Galeria Klubu Żak promuje przede wszystkim lokalną scenę artystyczną. Galeria przybliża odbiorcy zarówno debiuty jak i uznane nazwiska: młodych absolwentów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, jak i uznanych artystów. Galeria jest czynna codziennie w g.9.00 – 21.00 (wstęp wolny)

Zaplanowane wystawy do końca 2019 roku.

 • Październik – wystawa malarstwa Karoliny Pielak, absolwentki ASP
 • Listopad – wystawa malarstwa Martyny Baranowicz, absolwentki ASP
 • Grudzień – wystawa malarstwa Moniki Reut, absolwentki ASP

Kurator: Agata Nowosielska

 1. Projekty całoroczne:

Całoroczny cykl edukacyjny Dyskusyjnego Klubu Filmowego: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

 

10 edycja projektu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nowe Horyzonty będzie realizowana w okresie październik – grudzień 2019 (nowy nabór) i kontynuowana do kwietnia 2020 r. W projekcie będą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i średnich. Każdy seans poprzedzony będzie prelekcją prowadzoną przez zaproszonych gości – filmoznawców. Po filmie zapraszamy młodszych widzów do udziału w warsztatach lub konkursach plastycznych, a starszych - na dyskusje prowadzone wzorem dyskusyjnych klubów filmowych. Nauczyciele otrzymają rozbudowane materiały dydaktyczne do każdego tytułu. W ich skład wchodzą informacje o filmie oraz scenariusze lekcji i karty ćwiczeń. Filmy prezentowane są w blokach: Filmowe podróże, Filmowi bohaterowie (szkoły podstawowe, klasy I-III), Kino współczesne, Młodzi w obiektywie, Świat wartości, Dojrzewanie w kinie (szkoły podstawowe, klasy IV – VIII), Między tekstami kultury, Analiza filmu, Kino polskie (szkoły średnie).

Projekcje będą odbywać się o g.8.30 i 11.30, zaplanowano 63 spotkania (wykład – projekcja – rozmowa/warsztaty).

Młodzież ze szkół średnich dodatkowo ma możliwość uczestniczenia w wieczornych seansach kina Żak, w przeglądach – karnety dają im uprawnienia członkowskie (specjalne zniżki do kina).

Koordynator projektu: Marta Maciejewska we współpracy z Pawłem Bilińskim

Całoroczny, interdyscyplinarny projekt „PC Drama czyli Performatywne Czytanie Dramatu”.

PC Drama to interdyscyplinarny projekt, którego założeniem jest edukacja kulturalna skoncentrowana na innowacyjnym procesie społecznej komunikacji – performatywnym czytaniu dramatu współczesnego. Multimedialne czytania stanowią intelektualny pomost między twórcami a publicznością, różnymi grupami wiekowymi i społecznymi, a także stymulują kreatywność odbiorców. Ponadto umożliwiają i usprawniają interaktywność, dzięki czemu trafiają w realne potrzeby docelowych grup odbiorców: młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, studentów, osób w wieku produkcyjnym, osób starszych: emerytów i rencistów. Istotnym założeniem projektu jest łatwa dostępność do kultury i sztuki – na wszystkie czytania multimedialne, panele dyskusyjne wstęp jest za symboliczną opłatą. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi artystów i widzów, podczas performatywnych czytań i paneli dyskusyjnych wzrasta obecność społeczna (socjalność). Odbiorcy mają poczucie osobistego kontaktu z twórcami i bezpośredniego obcowania ze sztuką. Dzięki interdyscyplinarności i bogactwu mediów PC Drama umacnia i kształtuje zaangażowanie w procesy upowszechniania kultury, zmienia stosunek odbiorców z biernego na aktywny, włącza ludzi w działania kulturalne.

Harmonogram spotkań:

 • 30.09.2019 - czytanie performatywne tekstu Bonna Parka „Smutek i melancholia” w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego z udziałem aktorów scen pomorskich
 • 28.10.2019 – czytanie performatywne tekstu Marzeny Sochy „Hate speech, love speech” w reżyserii autorki
 • 25.11.2019 – czytanie reżyseruje Anna Kerth (tekst jeszcze nie jest wybrany)
 • 16.12.2019 – czytanie reżyseruje Magda Szpecht (tekst jeszcze nie jest wybrany)

Kuratorzy: Marta Maciejewska i Mirosław Baran

 1. Festiwale:

 

11. GDAŃSKI FESTIWAL TAŃCA

GDAŃSKI FESTIWAL TAŃCA to całoroczny projekt, który ma na celu kompleksową promocję i wspieranie szerokiego spektrum najciekawszych zjawisk tańca współczesnego w Polsce i za granicą, łączących tradycję i nowoczesność. Gdański Festiwal Tańca ma ukazać elitarny program najciekawszych projektów tanecznych ostatnich lat, zapewniając egalitarny dostęp do sztuki. Stawia na jak najwyższą atrakcyjność oferty i dostępność na każdą kieszeń. Festiwal wykorzystuje taniec współczesny jako narzędzie integracji, promocji Gdańska i kultury polskiej.

11. Gdański Festiwal Tańca w III kwartale 2019 roku to:

- prezentacje i premiery w ramach Trójmiejskiego Punktu Taneczny

- ogłoszenie naboru na projekt rezydencja/premiera 2020 w trybie konkursu oraz rozstrzygnięcie konkursu

rezydencja/premiera 2020

Wyłonionym w drodze konkursu tancerzom, Klub Żak oferuje rezydencje i pomoc w produkcji spektaklu. Spośród niewielu dostępnych w Polsce programów rezydencyjnych Rezydencja/Premiera wyróżnia się udziałem mentora, który czuwa nad przebiegiem procesu twórczego oraz prowadzi dla artystów codzienne lekcje doskonaląc ich technikę oraz wskazując nowe jakości. Przez dwa tygodnie artyści wspólnie pracują nad spektaklem, którego premiera odbywa się ostatniego dnia rezydencji.

14.10.2019 – ogłoszenie naboru

2.12.2019 – zakończenie naboru

20.12.2019 – ogłoszenie wyników

Trójmiejski Punkt Taneczny

 • 20.10.2019 – premiera – spektakl w choreografii Anny Piotrowskiej, z udziałem m.in. Natalii Murawskiej (tytuł i skład nie są jeszcze ustalone)
 • 24.11.2019 – premiera „Cykliczna ciągłość" Trójmiejskiego Kolektywu Twórczego
 • 8.12.2019 – II prezentacja MOTUS ANIMI CONTINUUS / koncept: Ewa Wycichowska  / wyk.:  Małgorzata Matuszewska, Agnieszka Noster, Iwona Olszowska, Jacek Krawczyk, Krzysztof Raczkowski

Kurator: Maria Miotk, współpraca (konkursy) Magdalena Renk-Grabowska, Mirella Wąsiewicz

 

22. FESTIWAL JAZZ JANTAR / edycja jesienna

 

Festiwal Jazz Jantar (22 edycja realizowana bez przerwy przez Miejską Instytucje Kultury Klub Żak), korzeniami sięgający do lat 70. to międzynarodowy festiwal uznawany za najbardziej odkrywczy festiwal jazzowy w Polsce.

Efektywna promocja debiutantów, prezentacja twórców poszukujących, odkrywanie nowego dla polskiej publiczności, elitarny program i egalitarny dostęp  to najważniejsze cechy FJJ.

Festiwal Jazz Jantar dzięki kursowi na nowe zjawiska pozwala publiczności na wyrobienie sobie opinii o tendencjach w jazzie. Program FJJ docenili także krytycy JazzWise Magazine, The Quietus i All About Jazz. Ceniony za wyrazisty  program, otwarty na nowości, przez lata z reaktywowanej lokalnej imprezy z tradycjami zmienił się w żelazną pozycję sezonu muzycznego. Jeden z najważniejszych festiwali jazzowych w Polsce, dający silne wparcie polskim muzykom. Lata 2014-18 dla Festiwalu to III miejsce w Jazz Top Jazz Forum. Elitarny program i egalitarny dostęp (śr. cena biletu 17 zł, 70% udział biletów zniżkowych i ulgowych), popularyzowanie jazzu poprzez atrakcyjny i bogaty program, prezentujący z jednej strony klasykę, a z drugiej twórców poszukujących to najważniejsze cechy FJJ.

Festiwal Jazz Jantar był nominowany do nagrody Fryderyka za 2018 rok w kategorii Najlepszego Wydarzenia Muzycznego.

Program jesiennej edycji 22. Festiwalu Jazz Jantar

 

25.10.2019 / G.20.00 

25.10.2019 / G.20.00

ALFONS SILK / Nie przejmuj się/ Młoda Polska / premiera

AMIR ELSAFFAR  THE TWO RIVERS ENSEMBLE WITH HAMID AL-SAADI / All That Jazz

26.10.2019 / G.20.20

RASP LOVERS / premiera / Młoda Polska

SŁAWEK JAKSUŁKE SOLO / The Son / All That Jazz / premiera

27.10.2019 / G.19.00

OLO WALICKI / JACEK PROŚCIŃSKI / LLovage / Avant Days / premiera

ATOMIC    Pet Variations / Avant Days

8.11.2019 / G.20.00

GRID / Young America

LINDA MAY HAN OH / Kirigami / All That Jazz / premiera

9.11.2019 / G.20.00

YAZMIN LACEY / Young Britain
KAMAAL WILLIAMS / Young Britain

10.11.2019 / G.19.00

MYRA MELFORD SOLO / All That Jazz

SONS OF KEMET / Your Queen is a Reptile / Young Britain

11.11.2019 / G.19.00

KUBA WIĘCEK TRIO / Multitasking / Młoda Polska

STARONIEWICZ NORTH PARK FEAT. ERIK JOHANNESSEN / Polska Scena Jazzowa

14.11.2019 / G.19.00

PEEDU KASS MOMENTUM / Estonia.NOW / pierwszy raz w Polsce

CHRISTIAN SCOTT aTUNDE ADJUAH / Ancestral Recall / Young America

15.11.2019 / G.20.00

KIRKE KARJA QUARTET / Estonia.NOW / pierwszy raz w Polsce

JAIME BRANCH / Fly or Die/ Avant Days

16.11.2019 / G.20.00

MATTHEW SHIPP, WILLIAM PARKER, DANIEL CARTER / Seraphic Light / Avant Days / polska premiera

SATOKO FUJII / JOE FONDA / All That Jazz

17.11.2019 / G.19.00

ENEMY / Young Britain

MAURICE LOUCA / Elephantine / Avant Days / polska premiera
20.11.2019 / G.19.00

CECILE MCLORIN SALVANT / The Window / All That Jazz / polska premiera

 

Kuratorzy: Magdalena Renk-Grabowska, Jarosław Kowal, Piotr Rudnicki, Jakub Knera

 

 1. Inne imprezy cykliczne:

 

29.11.2019 - Organizacja Gali Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury

 

 1. Plan merytoryczny na 2020 rok

 

W 2020 planujemy prowadzić działalność kulturalną, edukacyjną i gospodarczą (zgodnie ze statutem)  codziennie od g. 8.00 do 23.00 (w piątki i soboty dłużej) z przerwą w dniach: 1.01.2020, 11 – 13.04.2020 (Wielkanoc), 26.06 – 23.07.2020 (przerwa urlopowo-remontowa), 1.11.2020, 24 - 27.12.2020 (Boże Narodzenie) i 31.12.2020 – 1.01.2021 (Przerwa Noworoczna).

 

 1. Działalność codzienna:

Codziennie będzie działać kino studyjne Żak, czynna będzie galeria (wstęp wolny), w piątki i soboty muzyczne imprezy DJ’skie, od piątku do niedzieli koncerty i przedstawienia. Codziennie otwarta będzie kawiarnia (prowadzona przez Klub), codziennie działać będzie biuro obsługi widzów (kasa – w godz. 15.00 – 21.00, w soboty i niedziele od g.16.00).

Działalność filmowa

W 2020 roku planujemy od 700 do 800 seansów filmowych. Codziennie w kinie studyjnym Żak odbędą się minimum 2 - 3 seanse wieczorne. Programowanie kina odbywa się na bieżąco, z kilkutygodniowym wyprzedzeniem i  uzależnione jest od aktualnej oferty dystrybutorów działających na polskim rynku, dostępności kopii filmowych. Profil kina studyjnego, prowadzonego przez DKF ukierunkowany jest na kino artystyczne, głównie nieanglojęzyczne: w repertuarze kina dominują filmy z Azji, z Ameryki Łacińskiej, z Hiszpanii, z krajów skandynawskich. Kinematografie anglosaskie reprezentują zazwyczaj filmy niezależne, filmy twórców o ugruntowanej pozycji i tzw. autorskie. Filmy prezentowane w kinie Żak są wprowadzane na polski rynek w niewielkich ilościach kopii (od kilkunastu do dwóch).

Planowane przeglądy filmowe:

 • Przegląd filmów z okazji 100. urodzin Federico Felliniego i Gulietty Masiny – styczeń/luty
 • Tydzień Kina Hiszpańskiego – przegląd filmów  - marzec
 • Przegląd filmów z okazji 100. Urodzin Tosgiro Mifune
 • LGBT Film Festiwal – kwiecień
 • Nowe Kino Francuskie – maj
 • Przegląd filmów z okazji 100. Urodzin Andrzeja Munka - październik
 • Nowe Kino Niemieckie - listopad
 • Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską - grudzień

Kuratorzy: Magdalena Renk Grabowska, Paweł Biliński

Działalność koncertowa

Większość koncertów planowana jest na miesiące styczeń – kwiecień i październik – grudzień. Imprezy muzyczne z udziałem DJ’ów  odbywają się dwa razy w tygodniu w okresie styczeń – czerwiec i październik – grudzień. W 2020 roku odbędzie się od 60 do 80 koncertów i imprez muzycznych. Programowanie koncertów polskich artystów odbywa się na bieżąco, z dwu-trzy miesięcznym wyprzedzeniem i jest uzależnione od planów i aktywności muzyków (np. organizacji tras koncertowych). Programowanie koncertów artystów zagranicznych uzależnione jest od zaplanowanych tras w Europie i ofert agencji zagranicznych oraz polskich i odbywa się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem (od 2 do 18 miesięcy, w zależności od statusu artysty). Scena muzyczna Żaka zaprezentuje nowe projekty bazujące na składach artystów trójmiejskich lub promujące nowe płyty. Większość zapraszanych przez Klub wykonawców porusza się w obrębie muzyki improwizowanej & jazzu, electro-pop, szeroko pojętej muzyki alternatywnej oraz najróżniejszych fuzji tych gatunków.

 

Kurator i koordynacja: Magdalena Renk Grabowska i Radosław Firlej.

Galeria Żak

Głównym celem programowym Galerii Klubu Żak jest ukazanie całkowicie nowych i oryginalnych koncepcji sztuki wizualnej ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa. Galeria Klubu Żak promuje przede wszystkim lokalną scenę artystyczną: debiutantów, absolwentów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, jak i uznanych artystów.

Plan wystaw w Galerii Żak – w planie 10 wystaw w ciągu roku, programowanie wystaw odbywa się na bieżąco, z dwu, trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Galeria jest czynna codziennie w g.9.00 – 21.00 (wstęp wolny)

Kurator: Agata Nowosielska

 1. Projekty całoroczne:

Całoroczny cykl edukacyjny Dyskusyjnego Klubu Filmowego: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

 

10 i 11 edycja projektu ogólnopolskiego przegotowany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty będzie realizowany w okresie styczeń – kwiecień i październik – grudzień 2020 (nowy nabór). W projekcie będą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i średnich. Każdy seans poprzedzony będzie prelekcją prowadzoną przez zaproszonych gości – filmoznawców. Po filmie zapraszamy młodszych widzów do udziału w warsztatach lub konkursach plastycznych, a starszych - na dyskusje prowadzone wzorem dyskusyjnych klubów filmowych. Nauczyciele otrzymają rozbudowane materiały dydaktyczne do każdego tytułu. W ich skład wchodzą informacje o filmie oraz scenariusze lekcji i karty ćwiczeń. Filmy prezentowane są w blokach: Filmowe podróże, Filmowi bohaterowie (szkoły podstawowe, klasy I-III), Kino współczesne, Młodzi w obiektywie, Świat wartości, Dojrzewanie w kinie (szkoły podstawowe, klasy IV – VIII), Między tekstami kultury, Analiza filmu, Kino polskie (szkoły średnie).

Projekcje będą odbywać się o g.8.30 i 11.30, zaplanowano 150 spotkań (wykład – projekcja – rozmowa/warsztaty).

Młodzież ze szkół średnich dodatkowo ma możliwość uczestniczenia w wieczornych seansach kina Żak, w przeglądach – karnety dają im uprawnienia członkowskie (specjalne zniżki do kina).

 

Koordynator projektu: Marta Maciejewska

Całoroczny, interdyscyplinarny projekt „PC Drama czyli Performatywne Czytanie Dramatu”.

PC Drama to interdyscyplinarny projekt, którego założeniem jest edukacja kulturalna skoncentrowana na innowacyjnym procesie społecznej komunikacji – performatywnym czytaniu dramatu współczesnego. Multimedialne czytania stanowią intelektualny pomost między twórcami a publicznością, różnymi grupami wiekowymi i społecznymi, a także stymulują kreatywność odbiorców. Ponadto umożliwiają i usprawniają interaktywność, dzięki czemu trafiają w realne potrzeby docelowych grup odbiorców: młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, studentów, osób w wieku produkcyjnym, osób starszych: emerytów i rencistów. Istotnym założeniem projektu jest łatwa dostępność do kultury i sztuki – na wszystkie czytania multimedialne, panele dyskusyjne wstęp jest za symboliczną opłatą. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi artystów i widzów, podczas performatywnych czytań i paneli dyskusyjnych wzrasta obecność społeczna (socjalność). Odbiorcy mają poczucie osobistego kontaktu z twórcami i bezpośredniego obcowania ze sztuką. Dzięki interdyscyplinarności i bogactwu mediów PC Drama umacnia i kształtuje zaangażowanie w procesy upowszechniania kultury, zmienia stosunek odbiorców z biernego na aktywny, włącza ludzi w działania kulturalne.

W 2020 roku zaplanowano 9 spotkań (raz w miesiącu, w ostatni poniedziałek miesiąca, styczeń – maj i wrzesień – grudzień). Czytania będą reżyserować młodzi reżyserzy, którzy sami wybierają teksty.

Moderatorami będą związani z Uniwersytetem Gdańskim profesorowie, młodzi badacze (teatrolodzy i literaturoznawcy), krytycy teatralni i działacze kultury – m.in. prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. dr hab. Wojciech Owczarski, dr Barbara Świąder-Puchowska, prof. UG, dr hab. Ewa Nawrocka, dr Anna Jazgarska, dr hab. Tomasz Wiśniewski, dr Katarzyna Kręglewska, mgr Weronika Łucyk, mgr Maksymilian Wroniszewski. Panele mają na celu kształtowanie odpowiednich postaw artystycznych i społecznych, pozwalających na właściwe przyswajanie dóbr kultury. Wszystkie panele będą dokumentowane w postaci zdjęć i publikowane na publicznym profilu PC Dramy na Facebooku.

Kurator projektu: Mirosław Baran

 1. Festiwale:

10. Dni Muzyki Nowej / 9 – 12.01.2020

10. edycja Dni Muzyki Nowej to festiwal nawiązujący do wcześniejszych projektów Klubu Żak, organizatora Festiwalu: Art rhythmic depot (2005), Avant Festival (2006) i Dni Nowej Muzyki (2002).

10. edycja Dni Muzyki Nowej to – podobnie, jak 9. DMN - powrót do koncepcji pierwszych edycji festiwalu czyli Festiwal, który w swoim założeniu będzie prezentować muzykę najczęściej określaną jako eksperymentalna, awangardowa, alternatywna, muzykę „otwartą” w formie i jednocześnie niezawężoną do jednego gatunku. Bez podziału na elektronikę i muzykę akustyczną, improwizowaną, współczesną, a nawet pop, w imię zasady, że każdy gatunek może wychodzić poza utarte szlaki, inspirować i zaskakiwać, każdy gatunek może stanowić zalążek oryginalności prowadząc niejako do awangardy. Do programu powrócą kwartety smyczkowe (m.in. NeoQuartet przygotuje premię swojego pierwszego „elektrycznego” programu).

Kuratorzy: Magdalena Renk-Grabowska, Jarosław Kowal

12. GDAŃSKI FESTIWAL TAŃCA / projekt całoroczny, główna część festiwalu: 4 – 14.06.2020

GDAŃSKI FESTIWAL TAŃCA to całoroczny projekt, który ma na celu kompleksową promocję i wspieranie szerokiego spektrum najciekawszych zjawisk tańca współczesnego w Polsce i za granicą, łączących tradycję i nowoczesność. Gdański Festiwal Tańca ma ukazać elitarny program najciekawszych projektów tanecznych ostatnich lat, zapewniając egalitarny dostęp do sztuki. Stawia na jak najwyższą atrakcyjność oferty i dostępność na każdą kieszeń. Festiwal wykorzystuje taniec współczesny jako narzędzie integracji, promocji Gdańska i kultury polskiej.

 

12. Gdański Festiwal Tańca będzie realizował te same bloki programowe, jak w ubiegłych latach. W ramach festiwalowych projektów rezydencja/premiera oraz Trójmiejski Punkt Taneczny powstaną nowe premiery polskich i lokalnych artystów, zaś konkurs Solo Dance Contest sprowadzi do Gdańska tancerzy z całego świata. Poprzez współpracę z lokalnymi artystami, Ogólnokształcącą Szkołą Baletową i Operą Bałtycką GFT podwyższa kompetencje tancerzy, integruje środowisko artystyczne i inwestuje w młodą widownię.

Tematem przewodnim będą mity, archetypy, poszukiwania. Spektakle zainspirowane będą fundamentalnymi tekstami kultury europejskiej – historiami biblijnymi (Adam i Ewa, Kain i Abel) i mitologią grecką. Poprzez te archetypy podejmą dyskusję o istotę i tożsamość człowieka.

 

1. rezydencja/premiera

Wyłonionym w drodze konkursu tancerzom, Klub Żak oferuje rezydencje i pomoc w produkcji spektaklu. Spośród niewielu dostępnych w Polsce programów rezydencyjnych Rezydencja/Premiera wyróżnia się udziałem mentora, który czuwa nad przebiegiem procesu twórczego oraz prowadzi dla artystów codzienne lekcje doskonaląc ich technikę oraz wskazując nowe jakości. Przez dwa tygodnie artyści wspólnie pracują nad spektaklem, którego premiera odbywa się ostatniego dnia rezydencji.

mity archetypy poszukiwania

Mentorzy:

 • Palle Granhoj /Dania – choreograf, w zawodzie tancerza od 1986 roku, twórca obstruction technique, założyciel i dyrektor Granhoj Dans,
 • Dario Tortorelli /Holandia (projekt 45+) – choreograf i artysta wizualny, tworzy zarówno dla teatru tańca jak i baletu,
 • Lenka Vagnerova /Czechy – choreograf i pedagog, wielkorotnie nagradzana ze swoją twórczość

2. Solo Dance Contest

Międzynarodowy konkurs na solo: z nadsyłanych zgłoszeń wybrane zostanie maksymalnie 30 spektakli do prezentacji w trakcie Gdańskiego Festiwalu Tańca. Ważnym elementem podsumowującym konkurs jest tzw. „jury mentoring” – indywidualne spotkania solistów z jurorami mające na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia merytorycznego. Pula nagród wynosi 6000 euro. Oprócz nagród przyznanych przez Jurorów, swoich ulubieńców wybierze także publiczność. To jedyny konkurs w Polsce, w którym nieodpłatnie biorą udział wybitni tancerze ze wszystkich kontynentów. Od kilku lat cieszy się opinią jednego z najbardziej przyjaznych i dobrze zorganizowanych konkursów.

Jurorzy SDC (stan na koniec sierpnia 2019, jurorów będzie pięcioro):

 • Susanna Beltrami /Włochy– była tancerka Teatro alla Scala, dyrektor prestiżowej mediolańskiej szkoły Dancehaus,
 • Philippe Saire /Szwajcaria – jeden z najważniejszych choreografów w Europie, od 1986 roku kieruje własnym zespołem, wielokrotnie nagradzany za zasługi dla kultury.

 

3. Trójmiejski Punkt Taneczny

Taniec gości w Sali Suwnicowej przez cały rok. W ramach tego bloku prezentujemy najnowsze spektakle lokalnych artystów. Przewidujemy także realizację 4 premier.

 

4. spektakle z Polski i zagranicy

W programie znajdą się spektakle polskich i zagranicznych teatrów tańca o wysokim poziomie artystycznym, prezentujących najnowsze trendy w sztuce tańca współczesnego.

 

5. warsztaty

Odbędą się warsztaty masterclass dla profesjonalnych tancerzy, zaproszonych na podstawie zgłoszeń. Pomogą zapoznać się artystom z nowymi technikami i rodzajami pracy nad spektaklem. Warsztaty dla dzieci w wieku 8-12 lat, na które zapraszamy uczniów szkół tanecznych, mają na celu przybliżyć im technikę tańca współczesnego oraz zachęcić do uczestnictwa w kulturze. Po spektaklu dla najmłodszych odbędą się także warsztaty ruchowe, zachęcające do aktywności niemowlaki, przedszkolaki i ich rodziców.

 

Kurator i koordynacja: Maria Miotk i Mirella Wąsiewicz

 

23. FESTIWAL JAZZ JANTAR: 7 - 9.02, 12 - 15.03, 23 – 25.10, 6 – 8.11, 11 – 15.11.2020

 

Festiwal Jazz Jantar (23 edycja realizowana bez przerwy przez Miejską Instytucje Kultury Klub Żak), korzeniami sięgający do lat 70. to międzynarodowy festiwal uznawany za najbardziej odkrywczy festiwal jazzowy w Polsce.

Efektywna promocja debiutantów, prezentacja twórców poszukujących, odkrywanie nowego dla polskiej publiczności, elitarny program i egalitarny dostęp  to najważniejsze cechy FJJ.

 

Festiwal Jazz Jantar dzięki kursowi na nowe zjawiska pozwala publiczności na wyrobienie sobie opinii o tendencjach w jazzie.

FESTIWAL JAZZ JANTAR W 2020

 • 23 edycja
 • 33 koncerty, 18 dni koncertowych, 13 polskich wykonawców, 20 zagranicznych wykonawców, ponad 100 muzyków
 • Prezentacja młodych wykonawców w blokach Młoda Polska, Young America, Young Britain, Young Latvia
 • Rejestracja 1 premierowego koncertu, który zostanie wydany na płycie
 • 2 wydawnictwa

 

Festiwal od 2010 roku realizowany jest wg koncepcji bloków programowych.

ALL THAT JAZZ Blok koncertów prezentujących mainstream, przede wszystkim wybitnych artystów, o uznanym dorobku, przez media określanych jako gwiazdy Festiwalu, w tym:

POLSKA SCENA JAZZOWA Blok  koncertów prezentujących najciekawszych polskich wykonawców, którzy wydali nowe płyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy:

AVANT DAYS Blok koncertów poświęconych przede wszystkim muzyce free, elektronicznej, w tym:

MŁODA POLSKA Blok koncertów promujący młodych muzyków/zespołów:

YOUNG AMERICA Blok koncertów prezentujący nowe twarze amerykańskiej sceny jazzowej, głównie nowojorskiej, artystów, którzy w podsumowaniach lat 2017 - 2019 pojawiają się z etykietą Rising Star. W planie 3 koncerty.

YOUNG LATVIA Blok koncertów prezentujących scenę jazzową krajów Nadbałtyckich – w planie 2 koncerty.

 

Kuratorzy: Magdalena Renk-Grabowska, Jarosław Kowal, Piotr Rudnicki, Jakub Knera

 

 

Inne imprezy cykliczne:

 

6.03.2020 – Organizacja Gali Nagrody Miasta Gdańska dla Twórców w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis

27.11.2020 - Organizacja Gali Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury

 

 

 1. Podstawowe działania promocyjne w latach 2019 - 2020

 

1. INTERNET

 • Własne strony internetowe (w sumie ponad 11.000 unikalnych użytkowników miesięcznie i 16.000 odsłon miesięcznie):

www.klubzak.com.pl;

www.jazzjantar.pl;

www.gdanskifestiwaltanca.pl;

 • media społecznościowe

facebook.com/KlubZak (ponad 20.400 obserwujących – stan na 21.08.2019),

facebook.com/JazzJantar (8.300 obserwujących – stan na 21.08.2019),

facebook.com/GdanskiFestiwalTanca (4.600 obserwujących – stan na 21.08.2019),

facebook.com/DniMuzykiNowej (ponad 2.100 obserwujących – stan na 21.08.2019);

facebook.com/PC-Drama (1.700 obserwujących – stan na 21.08.2019);

facebook.com/GaleriaZak (1000 obserwujących – stan na 21.08.2019)

Instagram/KlubZak

Instagram/Jazz Jantar

kanał Youtube Klubu Żak

 • sprzedaż biletów i karnetów przez własny sklep internetowy: tickets.klubzak.com.pl
 • zapowiedzi i promocja imprez na internetowych stronach: www.trojmiasto.pl, trójmiasto.wyborcza.pl, naszemiasto.gdansk.pl, gdansk.pl, cojestgrane24.wyborcza.pl
 • zapowiedzi i promocja na stronach internetowych Patronów Medialnych

2. OUTDOOR

 • banery na siedzibie Klubu (przy głównej arterii Trójmiasta) – 3 lokalizacje (do marca 2020 r.)
 • plakaty na słupach i tablicach w Trójmieście
 • citylight (od kwietnia 2020)

3. WYDAWNICTWA

 • miesięczne informatory Klubu (24 lub 32 str., format DL, nakłady 1000, 10 nr rocznie), kolportowane w siedzibie organizatora i w siedzibach partnerów
 • katalogi festiwalowe (nakłady po 500 szt., 4 wydawnictwa rocznie)
 • plakaty
 • afisze
 • drobne druki: zaproszenia, karty festiwalowe, inne

4. MEDIA

 • gazety: Dziennik Bałtycki lub Gazeta Wyborcza jako patron Festiwali;
 • czasopisma: branżowe (muzyczne, teatralne) i polityczno-społeczne (Polityka, Tygodnik Powszechny)

5. INNE

 • ekologiczne torby promujące festiwale i Klub
 • listy mailingowe (kino, PC Drama)
 • newsletter Klubowy

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ramowy program na lata 2021 – 2024 przy założeniu utrzymania w tym okresie dotacji od Organizatora na poziomie 2019 rok

 

 

Podział podstawowy dotacji podmiotowej w latach 2021 – 2024:

 

Dotacja podmiotowa dla Klubu Żak w latach 2021 – 2024: 3.098.716 zł rocznie

Koszty utrzymania instytucji (na poziomie 2019 roku): 2.384.210 zł rocznie

Dotacja na realizację programu statutowego: 1.024.140 zł rocznie, w tym:

 • Zadanie Dni Muzyki Nowej:130.000 zł rocznie
 • Zadanie PC Drama: 40.000 zł rocznie
 • Zadanie Gdański Festiwal Tańca: 249.140 zł rocznie
 • Zadanie Festiwal Jazz Jantar: 460.000 zł rocznie
 • Realizacja zadań na zlecenie BPdK: 100.000 zł rocznie.

Koszty całkowite instytucji (szacowane na poziomie 2019 roku) – 4.375.150 zł rocznie

Szacunkowe przychody instytucji (szacowane na poziomie 2019 roku) – 1.276.434 zł rocznie (przychody ze sprzedaży usług, towarów, darowizny, sponsoring, wynajem, dotacje z MKiDN) pokrywają około 30 % kosztów.

W ramach powyższego podziału dotacji na realizację działalności statutowej w poszczególnych latach mogą nastąpić przesunięcia środków (z wyjątkiem ostatniego zadania), w zależności od planowanego programu dla danego zadania w danym roku kalendarzowym.

 

Ramowy plan działania dla lat 2021 – 2024.

 

Klub ŻAK od ponad 60 lat prowadzi działalność kulturalną i edukacyjną: muzyczną, teatralną, filmową i wystawienniczą. Charakter tej działalności lokuje go na pozycji klasycznego centrum kultury, a ostatnie 18 lat działalności Klubu w nowej siedzibie we Wrzeszczu wyraźnie wskazało kierunek, w jakim program Klubu powinien zmierzać i ugruntowało mocną pozycję Żaka w naszym regionie jako organizatora konkretnych festiwali i innych projektów teatralnych czy filmowych.

 

Klub Żak w latach 2021 – 2024 będzie prowadzić codzienną działalność (z przerwą w lipcu, przeznaczoną na remonty i generalne sprzątanie), organizując średnio w ciągu roku kalendarzowego 1200 wydarzeń: seansów filmowych, koncertów, przedstawień, wystaw, zajęć warsztatowych, spotkań.

Najważniejszymi imprezami Klubu ŻAK pozostaną Dni Muzyki Nowej, Festiwal Jazz Jantar, Gdański Festiwal Tańca, PC Drama i program edukacyjny Dyskusyjnego Klubu Filmowego ŻAK im. Zbyszka Cybulskiego, a kino studyjne Żak i Galeria Żak zachowają swoje swój charakter. Kuratorzy w/w festiwali, kina, galerii programują je wg własnych, autorskich koncepcji, mimo to potencjalne zmiany kadrowe, które mogą nastąpić w latach 2021 - 2024 nie spowodują zmiany ich charakteru i głównych linii programowych.  Poniższy plan jest taki sam dla całego w/w okresu.

 

 

 

 

 

 1. Działalność codzienna:

 

Codziennie będzie działać kino studyjne Żak, czynna będzie galeria (wstęp wolny), w piątki i soboty muzyczne imprezy DJ’skie, od piątku do niedzieli koncerty i przedstawienia. Codziennie otwarta będzie kawiarnia (prowadzona przez Klub), codziennie działać będzie biuro obsługi widzów (kasa – w godz. 15.00 – 21.00, w soboty i niedziele od g.16.00).

 

Działalność filmowa

 

Rocznie planujemy od 700 do 800 seansów filmowych. Codziennie w kinie studyjnym Żak odbędą się minimum 2 seanse wieczorne. Programowanie kina odbywa się na bieżąco, z kilkutygodniowym wyprzedzeniem i uzależnione jest od aktualnej oferty dystrybutorów działających na polskim rynku, dostępności kopii filmowych. Profil kina studyjnego, prowadzonego przez DKF ukierunkowany jest na kino artystyczne, głównie nieanglojęzyczne.

 

Finansowanie: zadanie samofinansuje się.

 

Działalność koncertowa

 

Działalność koncertowa planowana jest na miesiące styczeń – kwiecień i październik – grudzień. Imprezy muzyczne z udziałem DJ’ów  będą odbywać się dwa razy w tygodniu w okresie styczeń – czerwiec i październik – grudzień. Średnio rocznie odbędzie od 100 do 120 koncertów i imprez muzycznych.

 

Finansowanie: Zadanie będzie realizowane ze środków wypracowanych przez Klub ze sprzedaży biletów na koncerty i z sprzedaży towarów, które w całości przeznaczane są na cele statutowe

 

 1. Projekty całoroczne:

 

 

Całoroczny cykl edukacyjny Dyskusyjnego Klubu Filmowego: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

 

Projekt ogólnopolski przegotowany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty będzie realizowany w każdego roku w okresie styczeń – kwiecień i październik – grudzień. W projekcie będą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i średnich, którzy będą przychodzić do kina Żak raz w miesiącu. Każdy seans poprzedzony będzie prelekcją prowadzoną przez zaproszonych gości – filmoznawców. Po projekcja odbędą się dyskusje lub warsztaty. Młodzież ze szkół średnich dodatkowo ma możliwość uczestniczenia w wieczornych seansach kina Żak, w przeglądach – karnety dają im uprawnienia członkowskie (specjalne zniżki lub wstęp bezpłatny na wybrane przeglądy).

 

Finansowanie: zadanie samofinansujące się.

 

Całoroczny, interdyscyplinarny projekt „PC Drama czyli Performatywne Czytanie Dramatu”

 

Projekt wspierania rozwoju sceny dramatycznej i teatralnej oraz promocji literatury i czytelnictwa, przede wszystkim współczesnej dramaturgii polskiej i zagranicznej. Cykl multimedialnych czytań dramatów, produkcja spektakli bazujących na literaturze współczesnej. Celem projektu jest promocja najnowszych tekstów pisanych dla teatru oraz przygotowanie widza na spotkanie ze współczesną literaturą, instalacją teatralną oraz zrozumienie kontekstów kulturowych i regionalnych, w jakich współczesne sztuki wizualne powstają. W latach 2021 - 2024 planujemy kontynuację projektu, która być może zostanie poszerzona o nowe działania, ponieważ od 2020 roku projekt będzie prowadzić nowy kurator.

 

Finansowanie: Minimum programowe to otwarte próby czytane i panele dyskusyjne, wykłady, prelekcje finansowane z dotacji Organizatora na zadanie w kwocie 40.000 zł rocznie oraz ze środków wypracowanych przez Klub ze sprzedaży biletów na PC Dramę i zyski ze sprzedaży towarów, które w całości przeznaczane są na cele statutowe. Ponadto będziemy aplikować o dodatkowe środki z programów operacyjnych MKiDN i sponsorów.

 

Całoroczny projekt wystawienniczy Galerii Żak

 

Galeria ŻAK będzie prezentowała młodych, gdańskich artystów - absolwentów i studentów ostatnich lat Akademii Sztuk Pięknych, najciekawsze pracownie naszej ASP oraz wystawy indywidualne artystów związanych wcześniej z Galerią ŻAK (średnio 10 wystaw rocznie)

 

Finansowanie: Zadanie będzie realizowane ze środków wypracowanych przez Klub ze sprzedaży towarów, które w całości przeznaczane są na cele statutowe.

 

 

 1. Międzynarodowe festiwale:

 

Dni Muzyki Nowej / termin: styczeń

 

Dni Muzyki Nowej to festiwal nawiązujący do wcześniejszych żakowskich projektów: Art rhythmic depot (2005), Avant Festival (2006) i Dni Nowej Muzyki (2002), spadkobierca idei prezentowania twórców spoza mainstreamu, który bez zagłębiania się w pozorne granice stylistyczne przedstawia artystów umiejących przekuć bogactwo tradycji muzycznych na indywidualny język muzyczny. Celem jest poszerzenie rozumienia odniesień do tradycji, awangardy, alternatywy. Duży potencjał festiwalu mieści się w szerokim zakresie prezentowanych nurtów: bogaty stylistycznie program umożliwia ukazanie dużo pełniejszego kontekstu współczesnej muzyki, zmusza do spojrzenie na zjawisko dźwięku z wielu perspektyw.

 

Finansowanie: Zadanie będzie realizowane ze środków: 130.000 zł dotacji od Organizatora, środki  Klubu wypracowane ze sprzedaży biletów i karnetów na DMN, środki ze sprzedaży towarów w całości przeznaczonych na cele statutowe. Ponadto będziemy aplikować o dodatkowe środki z programów operacyjnych MKiDN.

 

GDAŃSKI FESTIWAL TAŃCA / projekt całoroczny, termin głównej część festiwalu: czerwiec

 

Gdański Festiwal Tańca to największy międzynarodowy festiwal tańca współczesnego w województwie pomorskim i jeden z najważniejszych festiwali w Polsce i regionie Morza Batyckiego. GFT ma na celu promocję i wspieranie rozwoju tańca współczesnego w Polsce i zwiększenie jego roli w procesach komunikacji społecznej i międzykulturowej.

 

W ramach GFT 2021-2024 będziemy realizować i rozwijać następujące elementy projektu:

 1. Konkurs „rezydencja/premiera” dla tancerzy z Polski (w tym z Trójmiasta) i projekt 45+
 2. Międzynarodowy konkurs dla tancerzy z Polski i zagranicy pod nazwą Solo Dance Contest
 3. Prezentacje debiutów choreograficznych i premier festiwalowych
 4. Prezentacje spektakli w ramach Trójmiejskiego Punktu Tanecznego (w tym współprodukcja premier)
 5. Prezentacje spektakli wybitnych zespołów i artystów tańca z Polski
 6. Prezentacje spektakli wybitnych zespołów i artystów tańca z zagranicy
 7. Warsztaty taneczne dla różnych grup wiekowych i społecznych;

 

 

Finansowanie: zadanie będzie finansowane z dotacja Organizatora na zadanie w kwocie  249.140 zł rocznie, ze środków Klubu wypracowanych ze sprzedaży biletów i karnetów oraz środki ze sprzedaży towarów przeznaczone na finansowanie działalności statutowej. Ponadto będziemy aplikować o dodatkowe środki z programów operacyjnych MKiDN i od sponsorów.

 

FESTIWAL JAZZ JANTAR / Projekt całoroczny: luty, marzec, październik i listopad

 

FJJ będzie realizowany zgodnie z koncepcją programową bloków tematycznych:

All That Jazz – blok koncertów prezentujących muzykę mainstreamową: straight-ahead, world-jazz oraz nu-jazz. Tzw. nazwiska  przyciągają uwagę nie tylko fanów jazzu i siłą swej sławy stają się lokomotywami festiwalu. Obok wielkich gwiazd wystąpią muzycy z Europy, których twórczość lokuje się w szeroko pojętym mainstreamie.

Avant Days – blok koncertów poświęconych przede wszystkim muzyce free, elektronicznej oraz współczesnej kameralistyce. Ta odsłona stawia na innowacje, jeśli chodzi o techniki wykonawcze i instrumentarium oraz eksperymenty na pograniczu stylistyk; prekursorów nowych trendów.

Moda Polska – Blok koncertów promujący młodych muzyków/zespołów

Polska Scena Jazzowa Blok  koncertów prezentujących najciekawszych polskich wykonawców, którzy wydali nowe płyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Young America Blok koncertów prezentujący nowe twarze amerykańskiej sceny jazzowej, głównie nowojorskiej, artystów, którzy w podsumowaniach lat 2020 - 2023 pojawiają się z etykietą Rising Star.

Blok dedykowany muzyce europejskiej – blok koncertów prezentujących artystów z danego regionu europejskiego.

 

Finansowanie: Zadanie finansowane z dotacja Organizatora w kwocie 460.000 zł rocznie, ze środków własnych Klubu wypracowanych ze sprzedaży biletów i karnetów oraz z umów sponsorskich. Ostateczny kształt zadania (ranga artystów, liczba wydarzeń) uzależniona od zdobycia dodatkowych środków z programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Inne imprezy cykliczne:

 

Pierwszy piątek marca – Organizacja Gali Nagrody Miasta Gdańska dla Twórców w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis

Ostatni piątek listopada - Organizacja Gali Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury

 

Finansowanie: dotacja organizatora w kwocie 100.000

 

 1. Realizacja Modelu na rzecz Równego Traktowania

 

Poniższe działania opierają się na rekomendacjach zapisanych w dokumencie „Model na rzecz Równego Traktowania”.

 

Rekomendacja: Wskazanie równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji oraz walki z przemocą w każdym środowisku, w szczególności z przemocą motywowaną uprzedzeniami we wszystkich przesłankach Modelu jako jednego z priorytetów polityki Miasta.

Realizacja: Zasady równego traktowania wpisane są w Regulaminie Pracy Klubu Żak zarówno po stronie obowiązków pracodawcy, jak i pracowników.

 

Rekomendacja: Realizacja edukacji antydyskryminacyjnej i równego traktowania we wszystkich przesłankach Modelu kierowana do pracowników i pracownic wszystkich wydziałów i biur Urzędu Miejskiego, jednostek, instytucji i spółek miejskich oraz organizacji pozarządowych.

Realizacja: Szkolenia z zakresu równego traktowania dla pracowników Klubu

 

Rekomendacja: Rozwijanie oferty instytucji kultury odwołującej się do różnorodności gdańskiej społeczności, co sprzyjać będzie utrwalaniu i rozwijaniu tożsamości różnych grup mniejszościowych zamieszkałych w Gdańsku, jak i ich integracji z szerszą społecznością Gdańska.

Realizacja: W ofercie Klubu Żak są zaplanowane m.in. coroczny LGBT Film Festival, przegląd filmów nagradzanych na licznych festiwalach, których tematyka ogniskuje się wokół LGBT;  coroczny Tydzień Kina Hiszpańskiego; coroczny przegląd Nowego Kina Francuskiego, coroczny Tydzień Filmu Niemieckiego oraz coroczny Festiwal Filmu Rosyjskiego Sputnik nad Polską. Ponadto na bieżąco będą odbywać inne imprezy odwołujące do różnorodności gdańskiej społeczności (jak w przeszłości Dni Kina Tureckiego czy Dni Kina Ukraińskiego).

 

Rekomendacja: Tworzenie przez miejskie instytucje kultury oferty skierowanej do wszystkich, nie wykluczającej, lecz włączającej, integrującej, zachęcającej do uczestnictwa bez względu na różnice wynikające z przesłanek.

Realizacja: Całą oferta kulturalna Klubu Żak skierowana jest do wszystkich mieszkańców. Ponadto Klub jest miejscem otwartym i dostępnym dla wszystkich od wczesnych godzin rannych do g.23.00 lub do g.2.00 (piątki i soboty). Oferta edukacyjna realizowana w ramach projektu Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, adresowana do uczniów szkół podstawowych i średnich będzie dostępna także dla wszystkich zainteresowanych. System zniżek na wszystkie działania Klubu umożliwia uczestnictwo w imprezach seniorom, wielodzietnym rodzinom, uczniom, studento. Misją Klubu jest działalność programowa Klubu prowadzona pod hasłami: „Żak bez barier” i „elitarny program / egalitarny dostęp”, a jej celem jest promowanie w nienachalny sposób integracji społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w szczególności osób o niższych dochodach, osób z rodzin wielodzietnych oraz seniorów. Wszystkie imprezy organizowane przez Klub są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami: wejścia do budynku i do wszystkich pomieszczeń są bez progów, w budynku jest winda. Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami traktujemy tak samo, jak pozostałych uczestników imprez, nie wyróżniamy ich, nie organizujemy specjalnych imprez dla nich, a pomocy udzielamy tylko na prośbę danej osoby. Logo „Żak bez barier” zamieszczane jest na wszystkich materiałach promocyjnych Klubu. Realizacja misji „elitarny program / egalitarny dostęp” oznaczała, że w latach 2019 - 2024 (podobnie jak w latach ubiegłych) średnio od 50 % do 80 % (kino) uczestników imprez zakupi bilety i karnety dzięki przyjaznemu systemowi zniżek i promocji (to od lat rozpoznawalny znak działalności Klubu Żak), którego celem było promowanie kultury niekomercyjnej, który umożliwia w jak najszerszy sposób uczestniczenie w kulturze z wyższej półki.

 

Rekomendacja: Rozwijanie projektów kulturalnych i produktów turystyki kulturowej w Gdańsku, opartych na zagadnieniach związanych z wielokulturową tożsamością miasta oraz nawiązujących do bogactwa różnorodności społecznej miasta.

Realizacja: Klub planuje rozwój istniejących już projektów festiwalowych, które sytuują Klub wśród ważnych ośrodków rozwoju i promocji szeroko rozumianej sztuki współczesnej (w tym tańca, dramatu i muzyki), podnosząc tym samym widoczność i konkurencyjność Gdańska: Gdański Festiwal Tańca, Festiwal Jazz Jantar, Dni Muzyki Nowej.

Rekomendacja: Zapewnienie grupom społecznym równego dostępu do obiektów i instytucji kultury i czasu wolnego, poprzez:

1. Stworzenie standardów dostępności dla instytucji kultury i czasu wolnego obejmujących: dostępność infrastrukturalną wydarzeń, instytucji i centrów kultury dla osób z trudnościami w poruszaniu się, niepełnosprawnościami sensorycznymi i ruchowymi; tłumaczenia (na język migowy, języki obce, audio deskrypcję, napisy);

2. Informowanie o tym, czy wydarzenia oraz obiekty instytucji kultury i czasu wolnego są dostępne dla osób z poszczególnych grup.

Realizacja: 1. Budynek Klubu Żak jest całkowicie dostępny dla osób z trudnościami w poruszaniu się, niepełnosprawnościami sensorycznymi i ruchowymi. Dotyczy to także pomieszczeń, w których odbywają się imprezy: Sali koncertowo-teatralnej, Sali kinowej, galerii, kawiarni.

2. Wszystkie wydarzenia w Klubie Żak są dostępne dla osób z trudnościami w poruszaniu się, niepełnosprawnościami sensorycznymi i ruchowymi - na wszystkich materiałach (informatorach, plakatach, katalogach) znajduje się logo "Żak bez barier"

 

Rekomendacja: Opracowanie, we współpracy z miejskimi instytucjami kultury, rekomendacji dotyczących udostępniania przestrzeni w tych instytucjach na realizację przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zadań dotyczących różnorodności i równego traktowania. Udostępnienie przestrzeni i wsparcie doskonalenia talentów twórców i artystów z grup przesłankowych.

Realizacja: Klub Żak współpracuje i udostępnia swoją przestrzeń organizacjom pozarządowym (Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem) i grupom nieformalnym (pracownicy i rodzice skupieni w Przedszkolu nr 77, realizującym program Alternatywnych Form Komunikacji dla dzieci z porażeniem mózgowym - Przegląd Małych Form Teatralnych). 

 

Rekomendacja: Opracowanie rekomendacji dotyczących udzielania zniżek w miejskich instytucjach kultury i organizacjach czasu wolnego.

Realizacja: W Klubie Żak od 2002 stosowany jest rozbudowany system zniżek dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, uczniów, studentów, seniorów oraz na Kartę Dużej Rodziny. W latach 2013 - 2018 średnio ponad od 50 % do 80 % (kino) uczestników imprez zakupiło bilety i karnety dzięki przyjaznemu systemowi zniżek i promocji (to od lat rozpoznawalny znak działalności Klubu Żak), którego celem było promowanie kultury niekomercyjnej, umożliwiających w jak najszerszy sposób uczestniczenie w kulturze z wyższej półki. Klub będzie kontynuować współpracę z Gdańskim Stowarzyszeniem Inwalidów Narządów Ruchu „Solidarność” przeznaczając raz w miesiącu 30 bezpłatnych wejściówek do kina dla seniorów na wybrany przez nich film, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Radą Dzielnicy Wrzeszcz przeznaczając raz w miesiącu po 10 bezpłatnych wejściówek do kina dla podopiecznych Ośrodka i Rady.

 

Rekomendacja: Wdrożenie systemu edukacji na rzecz równego traktowania, w tym warsztatów antydyskryminacyjnych i doceniających różnorodność dla osób i instytucji pracujących w obszarze kultury i czasu wolnego, w tym urzędników i urzędniczek, osób zarządzających i pracujących w miejskich jednostkach kultury i czasu wolnego oraz dla pracowników i pracownic portalu gdansk.pl.

Realizacja: Organizacja warsztatów antydyskryminacyjnych i doceniających różnorodność dla pracowników Klubu Żak.