Biuletyn Informacji Publicznej

Klub Żak

ulica Grunwaldzka 195/197
80-266 Gdańsk
tel./fax: 58 / 344 05 73 lub 345 15 90
e-mail: biuro@klubzak.com.pl
strona internetowa: klubzak.com.pl

Status prawny jednostki

Miejska instytucja kultury działająca na podstawie ustawy
z 25 października 1991 roku o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej.

Kierownictwo

Dyrektor
Magdalena Renk-Grabowska
 

Główna Księgowa
Beata Wiktorska-Kocoń

 

Kierownik ds. administracji
Natasza Garczyńska-Zienowicz
 

Kierownik ds. realizacji imprez
Radosław Firlej

Godziny pracy

Sekretariat w godzinach:
8:00-15:00
Księgowość i administracja w godzinac:
8:00-15:00
Kasa biletowa:
poniedziałki - piątki w godzinach od 15:00 do 21:00
soboty - niedziele w godzinach od 16:00 do 21:00

Przedmiot działalności

• organizowanie różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w działaniach artystycznych i kulturalnych
• rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
• edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
• działania na rzecz rozwijania aktywności młodzieży w życiu społeczno-gospodarczym
• organizowanie przeglądów i festiwali artystycznych we współpracy z innymi podobnymi ośrodkami kultury
• udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez inne ośrodki

Budżet i mienie

  • Planowany budżet w 2022 roku: 4 247 605 zł

- w tym dotacja Miasta Gdańska: 3 317 565 zł 

  • Wartość majątku netto na 31.12.2020: 864 115,23 zł

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

Klub Żak jest samorządową instytucja kultury
działającą na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 

2) Uchwały Nr XIX/110/91 Rady Miasta Gdańska
z dnia 13 marca 1991 roku w sprawie powołania miejskiej instytucji kultury i nadania statutu.
 

3) Uchwały Nr XXII /629/16 Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 kwietnia 2016 roku zmieniającej statut

Redakcja BIP

Redaktor strony: Mirella Wąsiewicz
e-mail: pr@klubzak.com.pl
tel. 58 344 05 73