Zespół Klubu Żak

Magdalena
Renk-Grabowska

dyrektor Klubu Żak,
kuratorka Festiwalu Jazz Jantar, sceny muzycznej,
58 344 05 73
m.renk@klubzak.com.pl

Ewa Chudecka 

kierowniczka działu programowego

Gdański Festiwal Tańca (zastępstwo) 

ewa.chudecka@klubzak.com.pl

58 344 05 73

Kawiarnia
  Żak

58 344 05 73 w. 152 (od godz.13)
kawiarnia@klubzak.com.pl

Biuro Obsługi Widza | Kasa

58 344 05 73 w. 117 (od godz.15)
kasa@klubzak.com.pl

Mirella
  Wąsiewicz

promocja, public relations
58 344 05 73 w. 112
pr@klubzak.com.pl

Agata
Myga

edukacja filmowa
58 344 05 73 w. 159
edukacja@klubzak.com.pl

Natalia
Jałmużna

kuratorka Kina studyjnego Żak
film@klubzak.com.pl

Mirosław
Baran

kurator PC Drama 
58 344 05 73 w. 119
miroslaw.baran@klubzak.com.pl

Maria
Miotk

kuratorka Gdańskiego Festiwalu Tańca

(urlop macierzyński) 
58 344 05 73 w. 118
maria.miotk@klubzak.com.pl

Agata
  Janikowska

realizatorka Gdańskiego Festiwalu Tańca

58 344 05 73 w. 115

gft@klubzak.com.pl

Agata
Nowosielska

kuratorka Galerii Żak
galeria@klubzak.com.pl

Jarek
Kowal

kurator Festiwalu Jazz Jantar i Dni Muzyki Nowej
jarek.kowal@klubzak.com.pl

Łukasz Komła 

kurator Festiwalu Jazz Jantar i Dni Muzyki Nowej 

dnimuzykinowej@klubzak.com.pl

Radek Firlej

specjalista do spraw technicznych  • imprezy dj-skie
radek.firlej@klubzak.com.pl

Małgorzata 
Andzel

producentka wydarzeń

723 736 061

producent@klubzak.com.pl

Beata
Wiktorska - Kocoń 

główna księgowa
58 344 05 73 w. 155
ksiegowosc@klubzak.com.pl

Adrianna
Kwiatkowska

księgowość • kadry
58 344 05 73 w. 155
ksiegowosc2@klubzak.com.pl

Daria 
Mirosławska

sekretariat
58 344 05 73 w. 110
sekretariat@klubzak.com.pl

Natasza
Garczyńska-Zienowicz

kierownik administracji • zamówienia publiczne
58 344 05 73 w. 113
natasza.garczynska@klubzak.com.pl

Zdzisław Lach 
Przemysław Zakrzewicz

kinooperatorzy
58 344 05 73 w. 153
kinooperatorzak@wp.pl

Anna
Korzeniewska-Gigiel

marketing • umowy sponsorskie
58 344 05 73 w. 156
anna.korzeniewska@klubzak.com.pl