Zamówienia publiczne

28.04.2023

Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia

Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197
Identyfikator postępowania: ocds-148610-43459dca-e59f-11ed-9355-06954b8c6cb9
Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00198051
Wersja ogłoszenia: 01
Data ogłoszenia: 2023-04-28
Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047524/02/P

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Pobierz

Klub ŻAK SWZ

Pobierz

Załącznik 1 i 2 SWZ

Pobierz

Załącznik nr 3

Pobierz

Załącznik 3a

Pobierz

Załącznik nr 4

Pobierz

Załącznik nr 5

Pobierz

Załącznik nr 6

Pobierz

Załącznik nr 7

Pobierz

Załącznik nr 8

Pobierz

Załącznik nr 9

Pobierz