Public procurement

01 Feb 2021

Plan postępowań na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

See more
02 Dec 2020

Informacja o wyniku postępowania

na dostawę cyfrowego laserowego projektora kinowego DCP do Klubu Żak

See more
07 Oct 2020

Informacja o wyniku postępowania 2020

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

See more
19 Nov 2020

Informacja z otwarcia ofert

na dostawę cyfrowego laserowego projektora kinowego DCP do Klubu Żak w Gdańsku

See more
18 Sep 2020

Informacja z otwarcia ofert 2020

na świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w klubie Żak

See more
09 Sep 2020

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi dozoru i ochrony

Gdańsk: Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

See more
10 Nov 2020

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy cyfrowego laserowego projektora kinowego

Gdańsk: Dostawa cyfrowego laserowego projektora kinowego DCP do Klubu Żak bowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

See more
01 Aug 2020

Ogłoszenie z otwarcia ofert sprzątania

See more
16 Apr 2020

Plan postępowań na rok 2020

Plan postępowań na rok 2020 o wartości szacowanej powyżej 30.000.euro

See more