Zamówienia publiczne

28.08.2015

Sygnatura akt: ZP/P/U/01/15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzątania Klubu Żak w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego.

Dokumenty do pobrania

Rozstrzygnięcie | sprzątanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | 157 kb | pdf

Pobierz