Zamówienia publiczne

17.07.2017

dot. postępowania do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu nagłośnieniowego do sali koncertowej Klubu Żak w Gdańsku przy ul.Grunwaldzkiej 195/197   (Sygn. Akt ZP/P/D/01/17)

Dokumenty do pobrania

Wyjaśnienia

Pobierz