Zamówienia publiczne

07.10.2016

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” (Sygn. Akt ZP/P/U/02/16)

Dokumenty do pobrania

Wyjaśnienie 7.10.2016

Pobierz

Wyjaśnienie 10.10.2016

Pobierz

Załącznik 6 po modyfikacji

Pobierz

Oferta wzór po modyfikacji

Pobierz

Załącznik nr 6 po modyfikacji. doc

Pobierz

Oferta koncepcja ochrona 2016

Pobierz

Załącznik nr 4

Pobierz

Załącznik nr 5

Pobierz

Umowa wzór 8

Pobierz

SIWZ ochrona 2016 aktualizacja

Pobierz

Oferta wzór po modyfikacji.doc

Pobierz