Zamówienia publiczne

17.10.2017

W dniu 17 października 2017 roku o godz. 10.00 siedzibie Klubu Żak otwarto oferty złożone w postępowaniu: ZP/P/U/03/17 na świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197

Dokumenty do pobrania