Praca

13.07.2021

Kurator ds. kina

Klub Żak, w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 195/197

zatrudni kuratora ds. kina

Szukamy osoby, która interesuje się kinem, w szczególności kinem autorskim i ma wiedzę w tym zakresie, a także sprawnie porusza się w mediach społecznościowych.

 

Klub Żak to centrum kultury, w którym działa Kino Studyjne Żak (związane historycznie z jednym z najstarszych Dyskusyjnych Klubów Filmowych Żak im. Zbyszka Cybulskiego, założonego w 1956 roku). Kino działa codziennie prezentując pozycje z katalogu filmów artystycznych, autorskich, europejskich, dokumentalnych. W ciągu roku odbywa się około 700 seansów,  organizowane są przeglądy filmowe.

 

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie miesięcznych repertuarów Kina Żak
 • negocjacje warunków wypożyczeń filmów
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych dla mediów i do klubowych informatorów oraz na strony internetowe (notek biograficznych, recenzji prasowych, zdjęć, etc.),
 • raportowanie z bieżącej działalności kina do dystrybutorów, organizacji praw autorskich, PISF-u, GUS-u, innych
 • wprowadzanie informacji o repertuarze, filmach, przeglądach na stronę www.klubzak.com.pl
 • współprowadzenie stron Klubu Żak na portalach społecznościowych w zakresie dotyczącym działalności Kina Żak 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych, w szczególności filmowych;
 • ogólna znajomość sektora filmowego w Polsce;
 • ogólna wiedza na temat filmu i historii kina;
 • doświadczenie w social media;
 • praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność redagowania tekstów;
 • bardzo dobra organizacja pracy (praca samodzielna oraz praca w zespole);
 • biegła obsługa komputera i pakietu MS Office.

Mile widziane:

 • doświadczenie pracy w kinie i w instytucji kultury;

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres próbny 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach;
 • wynagrodzenie podstawowe w wysokości w przedziale 3480 zł - 3680 zł brutto;
 • zatrudnienie od 1 września 2021 roku;
 • przestronne biuro i pracę w towarzystwie elokwentnych współpracowników;
 • miejsce pracy w pobliżu publicznych środków transportu (SKM, tramwaje, autobusy, ścieżka rowerowa);

Kandydatów i kandydatki na stanowisko kuratora ds. filmu prosimy o przesyłanie CV i krótkiego listu na adres: biuro@klubzak.com.pl w terminie do dnia 31 lipca 2021 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja).  W CV prosimy o szczegółowe podanie informacji potwierdzających nasze oczekiwania. 

Do 31 lipca 2021 roku Klub Żak nie odpowiada na jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego ogłoszenia o rekrutacji. Do II etapu naboru zaprosimy tylko osoby wybrane w pierwszym etapie rekrutacji.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała trzy etapy: CV, zadanie rekrutacyjne oraz rozmowa.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

 

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Klub Żak – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

 

W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Klub Żak – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 195/197, 80-266 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 5/98 adres mailowy: biuro@klubzak.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji i przedawnienia roszczeń.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów RODO, w tym art. 18 RODO, przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 RODO. W wypadku, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Pana/Panią udziału w procesie rekrutacji.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@klubzak.com.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Klubu Żak.

 

Dokumenty do pobrania