Praca

01.10.2021

Klub Żak zatrudni barmana / barmankę

Klub Żak, w Gdańsku,

ul. Grunwaldzka 195/197  

zatrudni barmana / barmankę

 

Szukamy barmanów

 do Kawiarni Żak w Klubie Żak

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności pracy zespołowej
 • posiadania ważnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • wykształcenia minimum średniego
 • umiejętności szybkiego uczenia się
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu
 • komunikatywności, zdolności analitycznego myślenia, samodzielności
 • gotowości do podwyższania kwalifikacji zawodowych
 • obsługi komputera (w szczególności Microsoft Excel), biegłej obsługi kasy fiskalnej
 • doświadczenia w pracy w obiektach gastronomicznych (w barach alkoholowych)
 • dobrej znajomość języka angielskiego

Czas pracy i wynagrodzenie – praca na umowę-zlecenie

 • wynagrodzenie „na rękę” – 25 zł za godzinę - płatne po zakończeniu miesiąca kalendarzowego
 • barman: praca zmianowa w g.12.00 – 24.00   
 • przerwy w pracy: Święta Wielkanocne od Wielkiego Piątku, 2 tygodnie w II połowie czerwca, 1 listopada, Święta Bożego Narodzenia od Wigilii, Nowy Rok

Wymagania dotyczące CV: prosimy o szczegółowe podanie informacji potwierdzających doświadczenie pracy w obiektach gastronomicznych (w barach alkoholowych: miejsce, okres zatrudnienia, wykonywane obowiązki)

CV wraz z klauzulą jak niżej prosimy przesyłać wyłącznie mailem na adres: kawiarnia@klubzak.com.pl.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Klub Żak – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

 

W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Klub Żak – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 195/197, 80-266 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 5/98 adres mailowy: biuro@klubzak.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji i przedawnienia roszczeń.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów RODO, w tym art. 18 RODO, przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 RODO. W wypadku, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Pana/Panią udziału w procesie rekrutacji.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@klubzak.com.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Klubu Żak.