Projekt • PC Drama

Multimedialne czytania stanowią intelektualny pomost między twórcami i publicznością, różnymi grupami wiekowymi i społecznymi, a także stymulują kreatywność odbiorców, przygotowują do czynnego uczestnictwa w kulturze, zachęcają do zdobywania wiedzy.

W ramach projektu odbywają się otwarte próby czytane oraz cykl paneli dyskusyjnych z udziałem twórców i publiczności. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi artystów i widzów podczas performatywnych czytań oraz paneli dyskusyjnych wzrasta obecność społeczna (socjalność). Odbiorcy mają poczucie osobistego kontaktu z twórcami i bezpośredniego obcowania ze sztuką. Dzięki interdyscyplinarności i bogactwu mediów PC Drama umacnia i kształtuje zaangażowanie w procesy upowszechniania kultury, zmienia stosunek bierno-odbiorczy na aktywny.

PC Drama udowadnia, że Internet i nowoczesne technologie mogą być nie tylko rozrywką, ale także narzędziami do odkrywania świata i pokonywania barier społecznych. Adresaci wydarzeń otrzymują liczne wskazówki od artystów, którzy stają się przewodnikami po współczesnej, często trudnej w odbiorze sztuce. Reżyserki i reżyserzy używają wyszukanych form, posługując się komunikacją multisensoryczną, która zwiększa osobistość kontaktu z odbiorcą, personalizuje przekaz artystyczny, czynnie angażuje zmysły widzów. Przyglądamy się współczesnym dramatom, badamy ich tendencje, dylematy i zagrożenia, skupiając się na procesie transformacji tekstu w teatr, słów w obrazy i dźwięki.

Poprzez PC Dramę scena teatralna Żaka staje się przestrzenią spotkania, w której przenikają się rozmaite media i języki teatralne, w której aktorzy i twórcy teatru prowadzą twórczy dialog z publicznością. Projekt ma zachęcić odbiorców do czynnego zainteresowania najnowszą sztuką oraz wykreować inną wizję teatru, nie jako instytucji, ale jako otwartej, kolektywnej przestrzeni działania i poszukiwania. Staranna selekcja dramatów ma na celu propagowanie postaw opartych na świadomości własnej tożsamości kulturowej, szacunku i akceptacji dla innych nacji oraz odmiennych poglądów.

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2010 roku. Działania stanowiły grunt pod działalność kulturalną: literacką, teatralną i edukacyjną w następnych latach. Rozwój projektu, edukacja sprofilowanej na dramat i teatr publiczności, stworzenie rozpoznawalnej marki, uruchomienie i obsługa bloga, a następnie fanpage’a opisującego aktualności dotyczące przebiegu prac nad projektem. Wypracowywanie sieci kontaktów partnerskich. Gromadzenie tekstów dramatów, konsultacje z twórcami i pedagogami teatru. Prezentacje otwartych prób czytanych. Wydanie pocztówek promujących najnowsze teksty dramatyczne prezentowane na scenie teatralnej podczas realizacji otwartych prób czytanych. Akcja teatralizacji przestrzeni miejskiej – odrestaurowanie przejścia podziemnego prowadzącego do kampusu uniwersyteckiego UG.

W ramach projektu odbywają się

Multimedialne czytania: Do współpracy zapraszani są najciekawsi reżyserzy i reżyserki młodego pokolenia, muzycy, performerzy, plastycy, dramatopisarze i aktorzy, którzy mierzą się z rzadko prezentowanymi w Polsce tekstami. Przygotowywane są realizacje sztuk na podstawie współczesnej dramaturgii, aktorskie wypowiedzi słowne lub słowno-muzyczne stworzone i wykonywane przez uznanych artystów. Prezentowane są dramaty z różnych krajów. Większość tekstów udostępniają nam format-a, Agencja Dramatu i Teatru ADiT, miesięcznik dramaturgii współczesnej „Dialog”, ZAiKS. Współpracujemy również bezpośrednio z autorami i tłumaczami sztuk współczesnych, m.in. Rubi Birden, Magdą Fertacz, Robertem Jaroszem, Anną Wołek, Małgorzatą Sikorską-Miszczuk, Mariuszem Więckiem, Jerzym Wójcickim, Dmitrijem Daniłowem, Łukaszem Wojtyską, Janem Czaplińskim, Jordim Galceranem. W 2018 roku reżyserii otwartych prób czytanych podjęli się następujący twórcy i twórczynie: Mirosław Baka, Magda Szpecht, Dorota Androsz, Anna Kerth, Piotr Jankowski, Maciej Wiktor, Ewelina Marciniak, Waldemar Raźniak, Natalia Sołtysik. Każde czytanie dramatu uwzględniać będzie szeroki kontekst kulturowy towarzyszący powstawaniu najnowszych tendencji w teatrze i oddziaływać na widza za pomocą rozmaitych mediów.

Panele dyskusyjne, wykłady, prelekcje: Paralelnie do performatywnego czytania dramatu odbywa się cykl kameralnych rozmów z udziałem publiczności, do których zaprosimy najwybitniejszych twórców i reformatorów teatru: reżyserów, dramaturgów, aktorów, scenografów, kompozytorów, krytyków teatralnych, historyków teatru oraz pasjonatów. Komentarz naukowy wygłasza kadra akademicka Uniwersytetu Gdańskiego, a także grono młodych naukowców, dziennikarzy, literaturoznawców i dziennikarzy: w poprzednich latach byli to m.in. prof. dr hab. Wojciech Owczarski, prof. dr hab. Jan Ciechowicz, prof. dr hab. Ewa Nawrocka, prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, dr Barbara Świąder-Puchowska, dr Joanna Puzyna-Chojka, dr hab. Tomasz Wiśniewski, dr Maja Dziedzic, dr Anna Jazgarska, mgr Paulina Urbańczyk, mgr Weronika Łucyk. Panele mają na celu kształtowanie odpowiednich postaw artystycznych i społecznych, pozwalających na właściwe z estetycznego punktu widzenia przyswajanie dóbr kultury oraz poznawanie kodów kulturowych, ułatwiających zrozumienie społeczne. Panele są dokumentowane w postaci zdjęć i publikowane na fanpage’u PC Dramy na Facebooku oraz w branżowych czasopismach kulturalnych.

​Blog PC Dramy

Projekt jest dokumentowany i promowany w postaci fanpage’a na Facebooku:

https://www.facebook.com/pcdramazak/

Podczas każdego czytania performatywnego nasi fotografowie przygotowują fotorelację, którą udostępniamy na fanpage’u.

Kontakt: pc.drama@klubzak.com.pl, tel. 58 344 05 73 (w.119)

2014/01/27 | PC Drama | Kto się boi Virginii Woolf | foto. Paweł Wyszomirski

2014/01/27 | PC Drama | Kto się boi Virginii Woolf | foto. Paweł Wyszomirski

Recenzje

 • dr Joanna Puzyna-Chojka

  Po raz kolejny gratuluję publiczności to się rzadko zdarza, żeby ludzie tak chętnie i niegłupio mówili. Nie znam drugiego miejsca, gdzie odbywałyby się dyskusje na tym poziomie. Do tego kapitalny manewr autora, przenoszący uwagę z (marnego) dzieła na widzów, którzy nie mieli już odwagi krytykować. Dla mnie to nie jest dobra literatura, w sensie ukształtowania materii słownej. Czysto użytkowy tekst. Nie lubię tak płaskiego języka wolę, gdy słowa są bardziej „migotliwe”. Wbrew temu, co sugerował autor tekst nie kryje żadnej tajemnicy, wszystko jest wyłożone wprost (aż nazbyt). Tym bardziej zadziwia mnie, jak wiele w tym ludzie dostrzegli. Te wszystkie tropy podsunięte przez widzów moim zdaniem, w tekście nieobecne autorzy powinni natychmiast wykorzystać. I dobrze, że temu też służą czytania w Żaku.

  Więcej
 • Prof. dr hab. Jan Ciechowicz

  Może wstanę. Chciałem podziękować, że mamy PC Dramę, że w Żaku, raz w miesiącu, otrzymujemy coś na kształt salonu literackiego. Nawet niekoniecznie dramatycznego, bo były tu również czytane teksty, które dramatami nie są, na przykład: „Tango. Powrót do dzieciństwa, w szpilkach” w tłumaczeniu Jacka Poniedziałka. Za każdym razem mamy doskonałą okazję słuchania świetnej literatury. To nie jest słuchowisko bez reszty, ponieważ „teatr przy stoliku” odbywa się z udziałem żywych aktorów, czasem aktorów tak świetnych jak dzisiaj. Mamy całą ich cielesność, ale w pewien sposób zredukowaną. 

  Więcej
 • Prof. dr hab. Ewa Nawrocka

  Jestem fanką PC Dramy. Z trzech powodów, pierwszy - poznawczy, rzeczywiście tu się stykam z tekstami, których do tej pory nie znałam. Drugi - estetyczny, bo to jest dobre, ale co jest absolutnie najważniejsze to to, że PC Drama ma swoją publiczność. To jest fenomen, wypracować grupę widzów, którzy przychodzą zawsze, są wierni. Wobec tego coś ważnego dla siebie odnajdują. I jeszcze dodatkowo tym spektaklom towarzyszą rozmowy.

  Więcej