Ogłaszamy Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2024 !


Konkurs odbędzie się w ramach 16. Gdańskiego Festiwalu Tańca, w terminie 26 – 30.08.2024r. w Klubie Żak. Do udziału w nim zapraszamy osoby o udokumentowanym dorobku artystycznym lub dyplomowanych tancerzy i tancerki. Pula nagród wynosi 6000 euro, w tym 500 euro to Nagroda Publiczności.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 maja 2024 r.

Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń do międzynarodowego konkursu na solo z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego  - SOLO DANCE CONTEST 2024, którego organizatorem jest Gdański Klub ŻAK    

Do udziału zapraszamy osoby o udokumentowanym dorobku artystycznym lub dyplomowanych tancerzy i tancerki.  Termin nadsyłania zgłoszeń na Konkurs upływa 17 maja 2024 r. o g.23.00 (uwaga: liczy się data i godzina wpływu zgłoszenia).

Do konkursu zgłaszać można wyłącznie solo autonomiczne, których premiera odbyła/odbędzie się w terminie między 1 stycznia 2023 a 17 maja 2024 r. Wymagana długość solówki to między 5, a 20 minut. Celem konkursu jest wspieranie tancerek i tancerzy oraz promocja szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet).

Zgłoszone sola będą ocenione przez komisję preselekcyjną, do konkursu głównego zaprosimy wybrane sola, które będzie oceniać międzynarodowe Jury, złożone z artystów / artystek oraz ekspertów / ekspertek w dziedzinie tańca współczesnego. Pula nagród wynosi 6000 euro, w tym 500 euro to Nagroda Publiczności.

Konkurs odbędzie się w ramach 16. Gdańskiego Festiwalu Tańca w dniach 26 – 30.08.2024 w Klubie Żak i będzie to jego 13 edycja (do 2011 realizowany był pod nazwą Baltic Movement Contest).

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu zamieszczonym na naszej stronie gdanskifestiwaltanca.pl w zakładce Konkursy oraz śledzenia naszej strony Facebook.com/GdanskiFestiwalTanca, która jest naszym kanałem informacyjnym. Wszelkie zapytania w języku polskim lub angielskim dotyczące warunków udziału w konkursie należy kierować na adres: gft@klubzak.com.pl.

Więcej informacji na stronach: www.gdanskifestiwaltanca.pl / www.facebook.com/gdanskifestiwaltanca

 

Organizatorem konkursu jest Klub Żak – miejska instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, jeden z najstarszych ośrodków kultury w Polsce. Organizator międzynarodowych festiwali: Dni Muzyki Nowej, Festiwal Jazz Jantar oraz Gdańskiego Festiwalu Tańca.