14. Gdański Festiwal Tańca / TPT

W 2022 roku teatralne premiery i prezentacje w dziedzinie tańca współczesnego w Klubie Żak będą realizowane w ramach 14. Gdańskiego Festiwalu Tańca w dwóch projektach: rezydencja/premiera 2022 i Trójmiejski Punkt Taneczny. Nabór do projektu rezydencja/premiera 2022 odbywa się w trybie konkursu i jest ogłoszony na stronie Festiwalu: www.gdanskifestiwaltanca.pl/.

W 2022 roku teatralne premiery i prezentacje w dziedzinie tańca współczesnego w Klubie Żak będą realizowane w ramach 14. Gdańskiego Festiwalu Tańca w dwóch projektach: rezydencja/premiera 2022 i Trójmiejski Punkt Taneczny. Nabór do projektu rezydencja/premiera 2022 odbywa się w trybie konkursu i jest ogłoszony na stronie Festiwalu: www.gdanskifestiwaltanca.pl/.

Trójmiejski Punkt Taneczny 2022 – podstawowe zasady:

1.     Projekt dotyczy wyłącznie przedstawień z dziedziny tańca tańca współczesnego.

2.     W projekcie mogą uczestniczyć teatry / grupy / tancerze aktywni w Trójmieście w latach 2019 – 2021 tj. prezentujący własne spektakle z dziedziny tańca współczesnego lub uczestniczący w spektaklach z dziedziny tańca współczesnego lub baletu.

3.     W projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w pierwszym dniu prób generalnych / dniu prezentacji przedstawią Certyfikat Covid potwierdzający szczepienia lub status ozdrowieńca.
 

4.     Do prezentacji można zgłaszać spektakle z dziedziny tańca współczesnego, które miały premiery w Trójmieście w ciągu 36 miesięcy od daty planowanej prezentacji. Do zgłoszenia należy dołączyć rider techniczny oraz rider świateł.

5.     Premiery z udziałem publiczności będą realizowane na następujących warunkach:

·        Klub zapewni dostęp do sali prób (w miarę wolnych terminów)

·        Klub pokryje koszty 2 dni prób generalnych z udziałem jednego oświetleniowca i akustyka oraz udostępni sprzęt będący na stanie Klubu – rider Klubu znajduje się tutaj https://klubzak.com.pl/pl/o-nas/wynajem

·        Klub pokryje koszty premiery z udziałem jednego oświetleniowca i akustyka (jedna lub dwie prezentacje [dzień po dniu])

·        Klub będzie promował wydarzenia pod szyldem Gdańskiego Festiwalu Tańca

·        Klub opłaci honoraria artystów za prezentację w ramach premiery/2 prezentacji premierowych: 700 zł brutto dla każdego tancerza i dla muzyka – wykonującego muzykę na żywo w trakcie spektaklu za każdy spektakl oraz jednorazowo 1000 dla choreografa, jeżeli jest to inna osoba niż tancerz wykonujący spektakl oraz 300 zł brutto dla autora wizualizacji tworzonych na żywo w trakcie spektaklu.

 

6.     Prezentacje spektakli nie prezentowanych publicznie w Trójmieście co najmniej 3 miesiące przed datą planowego pokazu w Klubie Żak będą realizowane na następujących warunkach:

·        Klub zapewni dostęp do sali prób (w miarę wolnych terminów)

·        Klub pokryje koszty prezentacji (akustyk, oświetleniowiec, ekipa techniczna – 8h pracy w dniu prezentacji) oraz zapewni sprzęt będący na stanie Klubu (zgodnie z Riderem wskazanym wyżej)

·        Klub będzie promował wydarzenia pod szyldem Gdańskiego Festiwalu Tańca

·        Klub opłaci honoraria artystów za prezentację: 500 zł brutto dla każdego tancerza i dla muzyka – wykonującego muzykę na żywo w trakcie spektaklu za każdy spektakl oraz 300 zł brutto dla autora wizualizacji tworzonych na żywo w trakcie spektaklu.

 

7.     Teatry / grupy / tancerze zobowiązują się, że przez 30 dni po dacie premiery / prezentacji w Klubie Żak nie zaprezentują tego samego spektaklu w Trójmieście na żadnym publicznym pokazie (biletowanym lub nie biletowanym).
 

8.     Terminy w 2022 roku będą ustalane na bieżąco, zgodnie z kalendarzem Klubu Żak i z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

 

9.     Zgłoszenia są przyjmowane w drodze korespondencji mailowej na adres maria.miotk@klubzak.com.pl