Запрошуємо Українців на виступи театрів танцю

Запрошуємо Українців на виступи театрів танцю, котрі відбудуться в рамах весняної едиції 14. Гданьського Фестивалю Танцю. Вхід на покази вільний на підставі запрошення, яке можна безкоштовно отримати в касі Клубу Жак пред’являючи паспорт або будь-який інший документ, що посвідчує особу.
30.05.2021 / Година 20.30 / PAN ZARAZ / Dziki Styl Company / Прем’єра
31.05.2021 / Година 19.00 / UNBODY / Hertz Haus

В останні дні травня відбудуться виступи двох театрів танцю. Після довгої перерви на сцену Клубу Жак завітає Dziki Styl Company тобто Wiola Fiuk i Patryk Gacki. „Pan zaraz” - це прем’єра, натхнена Шекспіровською п’єсою “Буря”. Натомість спектакль „Unbody” - це чудовий шанс, щоб познайомитися з гуртом Hertz Haus з Труймяста, гурт який активно розвивається. Спектакль увійшов до фіналу Загальнопольського театрального конкурсу - Best Off.  Щиро запрошуємо на виступи, підтримайте танцівників своєю присутністю та гарячими оплесками!

PAN ZARAZ / DzikiStyl Company

Хореогр., викон.: Wiola Fiuk, Patryk Gacki / співпраця: Laura Adel, Kate van Dalls / Реалізовано з бюджету міста Гданьськ в рамах Стипендії в галузі Культури.  / Прем’єра / 45 хвилин.

Натхненням до створення спектаклю є постать Калібана - антигероя п’єси “Буря” В. Шекспіра. Автор спектаклю входить в діалог з драмою  та з іншими текстами культури, щоб втілити певного роду характеристику сучасного “калібаньства”.

DZIKISTYL COMPANY - театр, заснований в 2010 році Віолетою Фіук (Wioletа Fiuk) та Патриком Гацкім (Patryk Gacki) - професіональними танцівниками та хореографами з багатим творчим доробком. Митці співпрацють з драматичними театрами (серед них: Teatr Wybrzeże в Гданьську, Teatr Jaracza в місті Ольштин, з  Teatrem Muzycznym в Гдині), працюють для телебачення та у рекламі. Є фіналістами конкурсів You Can Dance та хореографами Got to Dance. Творять в сфері театру танцю, драматичного театру, естрадного танцю та перфомансу, займаються також освітньою діяльністю. В своїй творчості акцентують увагу на поглиблену рефлексію над рухом, створення контекстів для його появи та розвиток індивідуальної соматичної мови.

UNBODY / Hertz Haus

виконання.: Magdalena Kowala, Natalia Murawska, Joanna Woźna, Anna Zglenicka / творча співпраця: Artur Bieńkowski /зреалізовано в рамах проекту резиденція / прем‘єра в рамах 12. Гданьського Фестивалю Танцю. / 60 хвилин.

„UNBODY” це так званий колаж різних станів тіла та різних підходів до нього. Тіло, яке тягає важкі покупки під час дощу та тіло, яке елегантно одягнуте з приводу прийому. Тіло голодне та сите. Таке, що тремтить в істеричному напруженні та напружується з задоволення на улюбленому тренінгу. Загублене в широкому одязі та майже цілком оголене. Різноманітна поведінка тіла, його потреби та способи його використання, презентують танцівниці -Magdalena Kowala, Natalia Murawska, Joanna Woźna i Anna Zglenicka – використовуючи  перед усім рух, костюми, реквізити та слова. (…) „UNBODY” це впевнений голос в слушній справі - пише Hanna Raszewska-Kursa.

HERTZ HAUS гурт в складі: Magdalena Kowala, Natalia Murawska, Joanna Woźna i Anna Zglenicka. Танцюристи творять власну естетику, користуючись сучасним танцем, імпровізацією, діями перформативними, творячи тим самим власну унікальну мову руху.

Клуб Жак, Гданьськ, вул. Grunwaldzka 195/197

Zapraszamy Ukraińców na spektakle teatrów tańca, które odbędą się w ramach wiosennej edycji 14. Gdańskiego Festiwalu Tańca. Wstęp bezpłatny na podstawie wejściówki pobranej w kasie Klubu Żak za okazaniem paszportu lub innego dokumentu.

30.05.2021 / G.20.30 / PAN ZARAZ / Dziki Styl Company / premiera

31.05.2021 / G.19.00  / UNBODY / Hertz Haus


W ostatnie dni maja zaprezentowane zostaną dwa spektakle teatru tańca. Po dłuższej przerwie na scenę Klubu Żak powraca Dziki Styl Company czyli Wiola Fiuk i Patryk Gacki. „Pan zaraz” to premiera inspirowana szekspirowską Burzą. „Unbody” natomiast to okazja, by poznać prężnie rozwijający się trójmiejski zespół Hertz Haus. Spektakl został wybrany do finału ogólnopolskiego konkursu teatralnego Best Off, w trakcie wtorkowego spektaklu będziemy gościli jego Jurorów. Gorąco zapraszamy do wsparcia tancerek swoją obecnością i burzą oklasków!

PAN ZARAZ / DzikiStyl Company

chor., wyk.: Wiola Fiuk, Patryk Gacki / współpraca: Laura Adel, Kate van Dalls / Zrealizowano ze środków miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego / PREMIERA / 45 min.

Punktem wyjścia do namysłu nad spektaklem jest postać Kalibana - antybohatera sztuki W. Szekspira pt. "Burza". Autor spektaklu wchodzi w dialog zarówno z dramatem, jak i innymi tekstami kultury, by dokonać pewnego rodzaju charakterystyki współczesnego "kalibaństwa".

DZIKISTYL COMPANY - teatr założony w 2010r. przez Wioletę Fiuk i Patryka Gackiego, profesjonalnych tancerzy i choreografów z bogatym dorobkiem artystycznym. Współpracują z teatrami dramatycznymi (m.in. Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Teatr Jaracza w Olsztynie), z Teatrem Muzycznym w Gdyni, pracują dla telewizji i reklam. Byli finalistami You Can Dance i choreografami Got to Dance. Tworzą w obszarach teatru tańca, teatru dramatycznego, tańca estradowego oraz performansu, a także zaangażowani są w działalność edukacyjną. W swojej twórczości stawiają nacisk na pogłębioną refleksję nad ruchem, tworzenie kontekstów dla jego zaistnienia oraz kształtowanie indywidualnego języka somatycznego.

UNBODY / Hertz Haus

wykonanie.: Magdalena Kowala, Natalia Murawska, Joanna Woźna, Anna Zglenicka / współpraca artystyczna: Artur Bieńkowski / zrealizowano w ramach projektu rezydencja/premiera w ramach 12. Gdańskiego Festiwalu Tańca / 60 min.

„UNBODY” stanowi kolaż obrazów różnych stanów ciała i różnych podejść do niego. Ciało dźwigające zakupy w deszczu i wystrojone na wielkie wyjście. Ciało głodne i przejedzone. Drżące w histerycznym napięciu i sprężynujące w satysfakcjonującym treningu. Zagubione w obszernym ubraniu i prawie całkowicie odsłonięte. Te i inne zachowania ciała, jego potrzeby i sposoby używania go, ukazują tancerki – Magdalena Kowala, Natalia Murawska, Joanna Woźna i Anna Zglenicka – używając przede wszystkim ruchu, a także kostiumów, rekwizytów i słowa. (…) „UNBODY” to mocny głos w słusznej sprawie” Hanna Raszewska-Kursa, 5.09.2020

HERTZ HAUS zespół w składzie: Magdalena Kowala, Natalia Murawska, Joanna Woźna i Anna Zglenicka. Tancerki tworzą własną estetykę, korzystając z tańca współczesnego, fizycznego, a także z improwizacji i działań performatywnych i dążą tym samy do stworzenia własnego języka ruchu. 

internetowym Klubu Żak: tickets.klubzak.com.pl. Zakupione bilety i karnety nie podlegają zwrotom.

Klub Żak, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 195/197