Repertuar Kina Żak

07.12.2021 20:00

BALLADA O BIAŁEJ KROWIE

r. Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha / wyst. Maryam Moghadam (Pardé) / Francja, Iran / 88 min.

07.12.2021

SZEF ROKU

r. Fernando León de Aranoa / Hiszpania / 2021 / 120 min.

10.12.2021 20:00

TO BYŁA RĘKA BOGA

r. Paolo Sorrentino / Włochy, USA / 130 min.

17.12.2021 17:00

DOM GUCCI

r. Ridley Scott / USA / 157 min.

17.12.2021 20:00

NIE PATRZ W GÓRĘ

r. Adam McKay / USA / 145 min.

27.12.2021 20:00

MATKI RÓWNOLEGŁE

r. Pedro Almodóvar / Hiszpania / 120 min.

Kino Żak to małe, studyjne kino działające (z przerwami) od 1956 roku, z interesującym repertuarem, przyjazne dla niepełnosprawnych i rowerzystów (można wprowadzić rower do sali kinowej), to kino dla tych, którzy nie cierpią zapachu popcornu, to w końcu jedyne kino w mieście, które nie gra dluuuuuugich bloków reklamowych. Bilet do Kina Żak = zniżka w Kawiarni Żak / kawa (herbata) + ciastko za 8 zł

Kalendarium ważniejszych imprez oraz wydarzeń z historii Dyskusyjnego Klubu Filmowego

 • lata 1955/1964

  11.12.1955 - powołanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego Studentów i Młodej Inteligencji, Gdańsk - Sopot 22.01.1956 - pierwsza klubowa projekcja, wyświetlono film Vittorio de Siki Cud w Mediolanie (wykład przed filmem wygłosił Bogumił Kobiela, dyskusje poprowadził Zbyszek Cybulski) ukazał się „Nasz Ekran”, pierwszy numer biuletynu DKF-u pod redakcją Leszka Miliana. Biuletyn - z przerwami - wydawany jest do dnia dzisiejszego maj 1956 - pierwsza Ogólnopolska Konferencja DKF-ów w Warszawie powołała Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych (gdańskiemu DKF-owi powierzono opracowanie statutu federacji) Stare kino, przegląd filmów archiwalnych w Kinie Polonia w Sopocie grudzień 1956 - pierwszy przegląd monograficzny twórczości Rene Claira 1957 pierwsza projekcja w budynku Żaka przy Wałach Jagiellońskich powstaje Klub Studentów Wybrzeża Żak (do marca 1991 roku pod szyldem ZSP, od kwietnia 1991 jako miejska instytucja kultury) • 1958 DKF Studentów i Młodej Inteligencji Gdańsk - Sopot formalnie otrzymał do dyspozycji salę kinową w budynku przy Wałach Jagiellońskich (z tym momentem łączy się przyjęcie nazwy DKF-u Żak). Rada Klubu postanowiła uruchomić Kino Dobrych Filmów, działające równolegle z DKF-em Ogólnopolskie seminarium Neorealizm w filmie włoskim październik - premiera filmu Popiół i diament z udziałem Andrzeja Wajdy oraz Zbigniewa Cybulskiego • 1959 • Przegląd Filmów Eksperymentalnych i Awangardowych, między innymi: prac Waleriana Borowczyka i Jana Lenicy Własną twórczość eksperymentalną jako gość DKF-u zaprezentował kanadyjski artysta Norman McLaren Powołano Międzyuczelniany Amatorski Klub Filmowy Żak W cyklu Spotkań jesiennych gościem DKF-u był Andrzej Munk • 1960 • Film dla znawców, przegląd z okazji pięciolecia DKF-u oraz warszawskiego Centralnego Archiwum Filmowego, prezentacja klasyki kina niemego po przełom dźwiękowy Spotkanie z rosyjską aktorką Lubow Orłową i Grigorijem Aleksandrowem oraz przegląd reżyserowanych przez tego twórcę komedii Kino Żak otrzymało status kina studyjnego Seminarium poświęcone twórczości Siergieja Eisensteina • 1961 • Przegląd twórczości filmowej Ingmara Bergmana W Kinie Dobrych Filmów Żak odbyły się: Przegląd Filmów Polskich. Projekcjami objęto 15 powojennych tytułów od Skarbu po Zezowate szczęście; przegląd filmów z lat 1925-1961, poświęconych polskiemu morzu; przegląd filmów japońskich Spotkanie z Grigorijem Czuchrajem • 1962 • Przeglądy filmów skandynawskich i przegląd polskich filmów z lat 1922-1939 ukazujących budowę i rozwój Gdyni Inauguracja I Wakacyjnego Studium Wiedzy o Filmie: Film współczesny. Nowa fala. Studium nabrało zasięgu ogólnopolskiego i miało 9 edycji (do początku lat 70.) • 1963 • I Wakacyjne Studium Wiedzy o Filmie: Znaczenie tradycji filmowej dla kinematografii współczesnej Przegląd Legenda Dzikiego Zachodu na ekranie 

  Więcej
 • lata 1965/1974

  • 1965 • Przeglądy filmów angielskich młodych gniewnych, filmów szekspirowskich, klasyków komedii II Wakacyjne Studium Wiedzy o Filmie: Wpływ polityki międzynarodowej na sztukę filmową Na co dzień w Żaku pokazywano filmy między innymi: Charlie Chaplina, Rene Claira, Walta Disneya, Siergieja Einsteina, Federico Felliniego, Bustera Keatona, Normana McLarena, a z twórców polskich - Andrzeja Munka, Jerzego Kawalerowicza, Andrzeja Wajdy. W tamtych latach odbyły się również przeglądy: klasyki amerykańskiej, francuskiej, niemieckiej i radzieckiej. Osobno zorganizowano przeglądy polskich filmów przedwojennych i powojennych. Także przeglądy filmów angielskich, czeskich, japońskich, jugosłowiańskich, skandynawskich, włoskich. Warto to podkreślić - co zresztą charakteryzowało ówczesny ruch klubowy szerzej - ze szczególną estymą darzono klasyczne dzieła epoki kina niemego. DKF-owi Żak od początku nie obce były idee przeglądów tematycznych i już w drugim roku istnienia klubu doprowadzono na przykład do cyklu projekcji filmów sądowniczych, a następnie muzycznych, a wkrótce także filmów fabularnych, których tematyka łączyła się ze światem medycyny • 1966 • IV Wakacyjne Studium Wiedzy o Filmie: Powstanie i rozwój neorealizmu włoskiego oraz jego wpływ na współczesną kinematografię • 1967 Utworzenie dwusemestralnego Studium Filmu Radzieckiego przeznaczonego dla lektorów i nauczycieli języka rosyjskiego V Wakacyjne Studium Wiedzy o Filmie: Radziecka sztuka filmowa okresu dźwiękowego Odsłonięcie w Gdańsku tablicy pamiątkowej poświęconej Zbigniewowi Cybulskiemu (zmarł 8 stycznia 1967 roku). W uroczystości wzięli także udział: Elżbieta Chwalibóg-Cybulska oraz Andrzej Wajda. DKF Żak reprezentowali Lucjan Bokiniec oraz Tadeusz Chrzanowski • 1968 VI Wakacyjne Studium Wiedzy o filmie: Sztuka filmowa lat siedemdziesiątych W ramach listopadowych Spotkań jesiennych, we współpracy z Ośrodkiem Technik Audiowizualnych Politechniki Gdańskiej, zorganizowano konferencję naukową Film jako dokument epoki. Referaty wygłosili: profesor Roman Wapiński oraz profesor Bolesław W. Lewicki • 1969 • VII Wakacyjne Studium Wiedzy o Filmie: Polski film krótkometrażowy, Najciekawsze tendencje we współczesnym filmie światowym 1970 • VIII Wakacyjne Studium Wiedzy o Filmie: Konfrontacja dorobku klasyków teorii filmu ze współczesną sztuką filmową • 1971 • I Ogólnopolski Przegląd Filmów Fabularnych, Telewizyjnych i Krótkometrażowych Polskie Debiuty Filmowe 1970 IX Wakacyjne Studium Wiedzy o Filmie: Kinematografia czechosłowacka • 1972 • II Ogólnopolski Przegląd Filmów Fabularnych, Telewizyjnych Krótkometrażowych Polskie Debiuty Filmowe 1971 • 1974 • Doroczny przegląd Polskie Debiuty Filmowe zostaje przekształcony w Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk - Sopot, funkcję pierwszego dyrektora organizacyjnego nowej imprezy powierzono wieloletniemu prezesowi DKF Żak, Lucjanowi Bokińcowi 

  Więcej
 • lata 1975/1984

  • 1976 • Seminarium Legenda i sztuka, poświęcone pamięci Zbigniewa Cybulskiego Debiuty filmowe minionego 35., przegląd obrazów cieszących się uznaniem polskich reżyserów, między innymi: Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Romana Polańskiego, Wojciech Hasa • 1980 Seminaria Recepcja psychoanalizy w kulturze i sztuce XX wieku i Dzień dzisiejszy w kinie węgierskim W cyklu Spotkania jesienne przegląd Wobec współczesności, z pokazami między innymi: Czarnej serii polskiego dokumentu z lat 1955-1959 • 1981• W 25 rocznicę istnienia, DKF Żak otrzymał Nagrodę Specjalną imienia Antoniego Bohdziewicza, przyznawaną najstarszym, nieprzerwanie działającym klubom, będącym współzałożycielami Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, a Jerzy Jaroszka, pierwszy prezes Rady DKF Żak uhonorowany został dyplomem Polskiej Federacji DKF-ów, podpisanym przez Andrzeja Wajdę Lucjan Bokiniec został laureatem Tęgiej głowy, dorocznej nagrody przyznawanej przez DKF w Świebodzinie wybitnym postaciom ruchu klubowego Seminaria: Młode kino RFN (pokazano filmy Rainera Wernera Fassbindera, Petera Handke, Wernera Herzoga, Alexandra Kluge, Volkera Schlöndorffa, Bernarda Sinkela, Wima Wendersa), Szkoła polska (przypomniano między innymi filmy Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Kazimierza Kutza), Robotnicy (między innymi pokazy dokumentów: Marcela Łozińskiego, Bohdana Kosińskiego, Ireny Kamieńskiej, Madeja Falkowskiego, a także pełnometrażowych dokumentów: Robotnicy’71 - nic o nas bez nas Krzysztofa Kieślowskiego i Tomasza Zygadły oraz Robotnicy 80 Andrzeja Chodakowskiego i Andrzeja Zajączkowskiego oraz filmy fabularne związanych z tematyką robotniczą i związkową. Seminarium obfitowało w spotkania z autorami filmów i burzliwe dyskusje) Prezentacja filmów z cenzorskich „półek”, między innymi: Ósmy dzień tygodnia Aleksandra Forda, Zasieki Andrzeja Piotrowskiego, Pięć i pół bladego Józka Henryka Kluby • 1982 • Seminarium Niemiecki ekspresjonizm filmowy • 1983 • Seminarium Western i jego bohaterowie. Zainteresowanie imprezą skłoniło Klub do zorganizowania projekcji poza kinem Żak również w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie DKF prowadził filię do początku lat 90. Przegląd twórczości Zbigniewa Rybczyńskiego Seminarium Tematyka żydowska w filmie polskim • 1984 • I Festiwal Młode Kino Polskie (współorganizowany z Kołem Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich); od roku 1985 imprezie nadano charakter otwartego konkursu filmów fabularnych, telewizyjnych, utworów krótkometrażowych i etiud szkolnych - festiwal miał 6 edycji

  Więcej
 • lata 1985/1995

  • 1985 • Seminarium Nowe kino węgierskie i Horror animowany Aleksandra Sroczyńskiego • 1986 Muzyka w filmie, seminarium i przegląd filmów z okazji 30. DKF Żak • 1987 Przeglądy: Jazz na celuloidzie (filmowe zapisy z koncertów jazzowych i rockowych oraz filmy fabularne), twórczości Studia Filmowego imienia Karola Irzykowskiego, filmów Andrzeja Żuławskiego • 1988 • Po zakończeniu dziesięcioletniego remontu klubowego budynku Żak przy Wałach Jagiellońskich, powracając do swej siedziby DKF wznowił działalność przeglądem Skandal w filmie • 1990 • Przeglądy Inne spojrzenia i twórczości Alfreda Hitchcocka • 1991 • Seminarium Festiwal Szekspirowski • 1992 Prezentacja filmu dokumentalnego Bolesława Sulika In Solidarity - po projekcji burzliwa dyskusja z udziałem autora filmu i działaczy Solidarności oraz polityków Przegląd Świat według Dostojewskiego • 1993 Przeglądy współczesnego kina niemieckiego i francuskiego oraz Filmowy Nowy Jork • 1994 Przeglądy dorobku filmowego Romana Polańskiego i Ameryka zdegenerowana • 1995 • Pierwszy przegląd z cyklu Portret mistrza (Luis Bunuel) kontynuowany do dnia dzisiejszego Przeglądy filmów Wernera Herzoga, filmów brytyjskich, Ogrody wyobraźni 28.12.1995 - w dniu stulecia pierwszego publicznego pokazu filmowego, odbyło się uroczyste otwarte posiedzenie Rady Programowej DKF Żak, z udziałem kilkorga członków założycieli klubu między innymi: Aleksandry Matogi-Jaroszyk, Lucjana Bokińca, Kazimierza Mosiewicza, a także jednego z pierwszych prezesów klubu - Zenona Kamińskiego. Przybyło kilkunastu najwierniejszych członków i sympatyków DKF-u z dawnych lat, między innymi słynny kompozytor muzyki filmowej Janusz Hajdun, prelegent klubowy i publicysta Jacek Łaszcz, filmoznawca Mirosław Przylipiak, krytyk filmowy Henryk Tronowicz, przyjaciel DKF-u i wielki miłośnik kina malarz Jan Misiek oraz licznie zaproszeni goście

  Więcej
 • lata 1996/2006

  • 1996 • Obchody 40. DKF Żak Seminarium Niemiecki ekspresjonizm filmowy; Dni Dereka Jarmana; przegląd Ogrody Charona • 1997 • Przeglądy: filmów Andrzeja Tarkowskiego, filmów fińskich, Szekspir na ekranie Cykl imprez na 40. Klubu Żak: Niemcy jesienią, Tydzień młodego kina niemieckiego, Sny Carlosa Saury • 1998 • Portret Mistrza: Federico Fellini, Michelangelo Antonioni Przeglądy: Poeta ekranu - Wim Wenders, Generacja X, Kino operatorów, Złoty wiek komedii Seminarium Dwa oblicza kina szwedzkiego: Ingmar Bergman i Bo Widerberg • 1999 • Cykl Portret Mistrza: Siergiej Eisenstein, Andrzej Tarkowski, Luchino Visconti, Luis Bunuel i przegląd Magowie kina 31.03.1999 - ostatni seans filmowy w Kinie Żak przy Wałach Jagiellońskich (Do widzenia, do jutra) Do listopada 2001 roku projekcje DKF Żak odbywały się w magicznym kościele Świętego Jana, w kinach: Kameralne, Bajka i sali Rosyjskiego Domu Kultury • 2000 • Przeglądy: Kino samurajów, Ogrody wyobraźni, Miejskie symfonie • 2001 • Przeglądy: Orson Wells - ostatni rycerz kina autorskiego, Kobiety - portrety, Nowi mistrzowie 11.11.2001 - pierwszy seans filmowy w Kinie Żak w nowej siedzibie we Wrzeszczu (Do widzenia, do jutra) • 2002 Przeglądy: Noce Francuskich Filmów Krótkometrażowych, filmów Jima Jarmuscha, filmów Romana Pogańskiego, Nocny Album sentymentalny (zjazd gdańszczan), Praga - moja miłość, Filmowy schyłek lata, Azja (duży przegląd filmów azjatyckich), Gorąca lekcja hiszpańskiego, retrospektywa twórczości Fassbindera, Dni kina białoruskiego Cykl Portret Mistrza: Ingmar Bergman, Federico Fellini • 2003 • Przeglądy: Kurosawa i inni, 1957-1966/dekada buntu, Dwie twarze włoskiego kina: Visconti i Antonioni, filmów Pedro Almodovara, filmów francuskich, filmów Krzysztofa Kieślowskiego, filmów brytyjskich, dokumentów Kuba. Jesteśmy muzyką • 2004 • Przeglądy: Neorealizm - okrutne zwierciadło naszych czasów, Złote lata kina włoskiego, Czeskie kino, filmów Piotra Szulkina, kina hiszpańskiego, Festiwal Kina Latynoskiego • 2005 • Przeglądy: Klasyki kina rosyjskiego i radzieckiego, Historia filmu francuskiego. W starym kinie • 2006 • 19.01.2006-2.02.2006 - obchody 50. DKF Żak

  Więcej

Projekty w ramach Kina Studyjnego Klubu Żak

 • Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

  Zobacz
 • Lucjan Bokiniec - jeden z założycieli DKF-u

  Zobacz