Biuletyn Informacji Publicznej

Klub Żak

ulica Grunwaldzka 195/197
80-266 Gdańsk
tel./fax: 58 / 344 05 73 lub 345 15 90
e-mail: biuro@klubzak.com.pl
strona internetowa: klubzak.com.pl

Status prawny jednostki

Miejska instytucja kultury działająca na podstawie ustawy
z 25 października 1991 roku o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej.

Kierownictwo

Dyrektor

Magdalena Renk-Grabowska

 

Główna Księgowa

Beata Wiktorska

Kierownik ds. administracji

Natasza Garczyńska-Zienowicz

 

Kierownik ds. realizacji imprez

Radosław Firlej

 

Godziny pracy

Sekretariat w godzinach

8:00-16:00

 

Księgowość i administracja w godzinach

8:00-16:00

 

Kasa biletowa

poniedziałki - piątki w godzinach od 15:00 do 21:00

soboty - niedziele w godzinach od 16:00 do 21:00

Przedmiot działalności

organizowanie różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w działaniach artystycznych i kulturalnych

rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych

edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę

działania na rzecz rozwijania aktywności młodzieży w życiu społeczno-gospodarczym

organizowanie przeglądów i festiwali artystycznych we współpracy z innymi podobnymi ośrodkami kultury

udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez inne ośrodki

Budżet i mienie

dotacja na 2015: 2.523.314 PLN

wartość majątku netto na 31.12.2015: 371.762.99 PLN

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

Klub Żak jest samorządową instytucja kultury
działającą na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2) Uchwały Nr XIX/110/91 Rady Miasta Gdańska
z dnia 13 marca 1991 roku w sprawie powołania miejskiej instytucji kultury i nadania statutu.

3) Uchwały Nr XXII /629/16 Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 kwietnia 2016 roku zmieniającej statut