Zamówienia publiczne

19.11.2020

Informacja z otwarcia ofert

W dniu 19 listopada 2020 roku, o godz. 10:00, w siedzibie Klubu Żak, nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Dostawę cyfrowego laserowego projektora kinowego DCP do Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197" (ZP/P/D/02/2020)