Zamówienia publiczne

18.09.2020

Informacja z otwarcia ofert 2020

 Na świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w klubie Żak w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 195/197.