Kurator / kuratorka ds. kina – edukacja filmowa

Klub Żak, w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 195/197 zatrudni kuratora / kuratorkę ds. kina – edukacja filmowa

Szukamy osoby, która interesuje się filmem, jest dobrze zorganizowana i a także sprawnie porusza się w mediach społecznościowych i na platformach internetowych.

Poszukujemy osoby, która:

 • ukończyła studia (minimum licencjat)
 • posiada ogólną wiedzę na temat filmu
 • jest otwarta, komunikatywna i asertywna
 • jest dobrze zorganizowana
 • potrafi pracować w zespole
 • ma doświadczenie w organizacji działań kulturalnych, filmowych, edukacyjnych lub we współpracy ze szkołami, nauczycielami, kinami
 • biegle obsługuje programy z pakietu MS Office

Mile widziana:

 • wiedza na temat historii filmu
 • doświadczenie pracy w kinie lub w instytucjach kultury

Zadania kuratora / kuratorki:

 • koordynacja i realizacja programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w Klubie Żak, w tym planowanie zajęć (wykładów, projekcji, dyskusji), realizacja tych zajęć w okresie od października do kwietnia, organizacja sprzedaży karnetów, rozliczenia zadania, sporządzanie sprawozdań
 • prowadzenie naboru do programu NHEF na dany rok szkolny we współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, nauczycielami i szkołami
 • przygotowywanie tekstów na strony internetowe Klubu i do wydawnictw, prowadzenie działań promocyjnych w mediach społecznościowych
 • sporządzanie umów z wykładowcami

Oferujemy:

 • umowę o pracę na etacie (harmonogram zatrudnienia: wrzesień – umowa zlecenie (szkolenie prowadzone przez pracowników Klubu); umowa o pracę na okres próbny na 3-miesiące, druga umowa na czas określony 33 miesiące, trzecia umowa na czas nieokreślony) lub umowę zlecenie
 • wynagrodzenie 4000 zł brutto (oraz inne składowe wynagrodzenia zgodnie z KP, ZFŚS)
 • bilety na wydarzenia kulturalne
 • możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych dedykowanych edukacji filmowej i festiwalach filmowych
 • zadaniowy czas pracy
 • przestronne biuro
 • miejsce pracy w pobliżu publicznych środków transportu (SKM, tramwaje, autobusy, ścieżka rowerowa)

Termin zatrudnienia: od 1 września 2022 roku.

W CV prosimy o szczegółowe podanie informacji potwierdzających nasze oczekiwania.  

Kandydatów i kandydatki na stanowisko kuratora / kuratorki ds. filmu prosimy o przesyłanie CV i krótkiego listu na adres: biuro@klubzak.com.pl w terminie do dnia 22 lipca 2022 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja).  

W CV prosimy o szczegółowe podanie informacji potwierdzających nasze oczekiwania. 

Do 22 lipca 2022 roku Klub Żak nie odpowiada na jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego ogłoszenia o rekrutacji. Do II etapu naboru zaprosimy tylko osoby wybrane w pierwszym etapie rekrutacji.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała trzy etapy: CV i list, zadanie rekrutacyjne oraz rozmowa. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

 

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Klub Żak – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

 

W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Klub Żak – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 195/197, 80-266 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 5/98 adres mailowy: biuro@klubzak.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji i przedawnienia roszczeń.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów RODO, w tym art. 18 RODO, przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 RODO. W wypadku, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Pana/Panią udziału w procesie rekrutacji.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@klubzak.com.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Klubu Żak.