Zamówienia publiczne

05.10.2017

dot." postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 (Sygn. Akt ZP/P/U/03/17)

Dokumenty do pobrania

Wyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na pytania wykonawcy wraz z modyfikacją treści SIWZ

dot." postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 (Sygn. Akt ZP/P/U/03/17)

Pobierz