Zamówienia publiczne

28.10.2016

Sygnatura akt: ZP/P/U/02/16

Informacje o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w klubie Żak w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 195/197.

Dokumenty do pobrania

Informacja o wyniku postępowania

Pobierz

Informacja o wyniku postępowania cd.

Pobierz