Zamówienia publiczne

09.09.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Gdańsk: Świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku oraz terenu przyległego
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

26.08.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gdańsk: Świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku oraz terenu przyległego
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

03.08.2021

Informacja o Wykonawcach i oferowanych cenach

Gdańsk: Świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku oraz terenu przyległego
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

03.08.2021

Informacja

Gdańsk: Świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku oraz terenu przyległego
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

28.07.2021

Wyjaśnienia do SWZ

Gdańsk: Świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku oraz terenu przyległego
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

23.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi sprzątania 2021

Gdańsk: Świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku oraz terenu przyległego
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

01.02.2021

Plan postępowań na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Więcej

02.12.2020

Informacja o wyniku postępowania

na dostawę cyfrowego laserowego projektora kinowego DCP do Klubu Żak

Więcej

19.11.2020

Informacja z otwarcia ofert

na dostawę cyfrowego laserowego projektora kinowego DCP do Klubu Żak w Gdańsku

Więcej

10.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy cyfrowego laserowego projektora kinowego

Gdańsk: Dostawa cyfrowego laserowego projektora kinowego DCP do Klubu Żak bowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

07.10.2020

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Więcej

18.09.2020

Informacja z otwarcia ofert

na świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w klubie Żak

Więcej

09.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi dozoru i ochrony

Gdańsk: Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób
w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

16.04.2020

Plan postępowań na rok 2020

Plan postępowań na rok 2020 o wartości szacowanej powyżej 30.000.euro

Więcej

03.09.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Świadczenie usług sprzątania Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

01.08.2019

Ogłoszenie z otwarcia ofert sprzątania

Więcej

31.07.2019

Pytania wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego

Gdańsk: dot.: Świadczenie usług sprzątania Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego

Więcej

23.07.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Świadczenie usług sprzątania Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

30.10.2017

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” /CPV 79710000-4 Usługi ochroniarskie/ (Nr postępowania: Sygn. Akt ZP/P/U/03/17)

Więcej

17.10.2017

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Więcej

06.10.2017

Zmiana ogłoszenia z 3.10.2017

Więcej

05.10.2017

Wyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na pytania wykonawcy wraz z modyfikacją treści SIWZ

Gdańsk: dot." postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 (Sygn. Akt ZP/P/U/03/17)

Więcej

03.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Gdańsk: Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

Więcej

31.08.2017

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzątania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK

Więcej

23.08.2017

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Więcej

14.08.2017

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Więcej

10.08.2017

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Gdańsk: Świadczenie usług sprzątania Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

Więcej

20.07.2017

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Więcej

17.07.2017

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Gdańsk: dot. postępowania do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu nagłośnieniowego do sali koncertowej Klubu Żak w Gdańsku przy ul.Grunwaldzkiej 195/197 (Sygn. Akt ZP/P/D/01/17)

Więcej

10.07.2017

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Gdańsk: Dostawa sprzętu nagłośnieniowego do sali koncertowej Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

Więcej

28.10.2016

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Więcej

25.10.2016

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Więcej

11.10.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Więcej

07.10.2016

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Gdańsk: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” (Sygn. Akt ZP/P/U/02/16)

Więcej

04.10.2016

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Gdańsk: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” (Sygn. Akt ZP/P/U/01/16)

Więcej

03.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Gdańsk: Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób
w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

20.07.2016

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Gdańsk: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” (Sygn. Akt ZP/P/U/01/16)

Więcej

20.07.2016

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Gdańsk: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” (Sygn. Akt ZP/P/U/01/16)

Więcej

18.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Gdańsk: Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób
w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

18.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Gdańsk: Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób
w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

18.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Gdańsk: Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób
w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

18.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Gdańsk: Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób
w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

28.08.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Więcej

03.08.2015

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług sprzątania Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego.

Więcej

28.07.2015

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Gdańsk: świadczenie usług sprzątania Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

15.12.2014

Zawiadomienie

Klub Żak informuje iż w dniu 12 grudnia 2014 roku rozstrzygnął postępowanie w sprawie świadczenia usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych, finansowanego ze środków publicznych prowadzonego w trybie przetargu na podstawie art. 701 in. Kodeksu Cywilnego.

Więcej