Praca

09.08.2017

Specjalista ds. księgowości i kadr

Klub Żak, miejska instytucja kultury w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 195/197 zatrudni 1 osobę na stanowisku Specjalista ds. księgowości i kadr (w zakresie obowiązków także czynności kasjera) w Klubie Żak  

 

 Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 1. spełnienie jednego z poniższych warunków dotyczących wykształcenia:
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
 • ukończenie szkoły średniej o profilu ekonomicznym
 1. umiejętności analityczne, skrupulatność.
 2. umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz bardzo dobrej znajomości systemu Symfonia;
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 4. znajomość przepisów w zakresie prawa pracy, podatków dochodowych od osób fizycznych, ZFŚŚ, związanych z ubezpieczeniami społecznymi, zasad rachunkowości, podstaw przepisów o VAT, ochrony danych osobowych
 5. minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe zgodne z opisanymi zadaniami do wykonywania

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

 1. dobra znajomość języka angielskiego
 2. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 3. wysoka kultura osobista;
 4. dyspozycyjność;
 5. komunikatywność, samodzielność, dokładność i terminowość.

 

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało m.in.:

 1. prowadzenie ewidencji księgowej
 2. dekretacja dokumentów
 3. księgowanie dokumentów księgowych
 4. sporządzanie przelewów bankowych, obsługa bankowa, w tym elektroniczna
 5. prowadzenie kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad gospodarki kasowej
 6. sporządzanie raportów kasowych: bieżąca rejestracja wszystkich operacji kasowych oraz codzienne ustalanie i sprawdzanie zgodności stanu kasy
 7. sporządzanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych od osobowego funduszu płac i bezosobowego funduszu płac
 8. sporządzanie sprawozdań do GUS-u
 9. wystawianie faktur
 10. dokonywanie w terminie zapłat za zobowiązania
 11. sporządzanie list płac od osobowego funduszu płac zgodnie z umową o pracę, grupą zaszeregowania itd.
 12. sporządzanie umów-zleceń i umów o dzieło
 13. prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych dla pracowników
 14. obsługa spraw pracowniczych
 15. prowadzenie rejestracji czasu pracy
 16. zastępstwo w czasie nieobecności Gł. Księgowej

 

Czas pracy i wynagrodzenie:

 • praca na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu
 • harmonogram zatrudnienia: pierwsza umowa na okres próbny (3-miesiące) od 1 października 2017, druga umowa na czas określony (33 miesiące), trzecia umowa na czas nieokreślony
 • praca w godzinach od 8.00 do g.16.00
 • miejsce pracy: siedziba Klubu Żak
 • podstawowe wynagrodzenie brutto 3.000 zł 

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 1. Curriculum Vitae (CV) z opisem pracy zawodowej (miejsce pracy, stanowisko, zakres wykonywanych czynności, okres pracy)do 31.08.2017 do g.14.00 na adres: biuro@klubzak.com.pl
 2. list motywacyjny z krótkim uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko, z podaniem numeru telefonu kontaktowego oraz adresu do korespondencji - do 31.08.2017 do g.14.00 na adres: biuro@klubzak.com.pl
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów – na spotkanie, którego termin zostanie wskazany po 31.08.2017
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy – na spotkanie, którego termin zostanie wskazany po 31.08.2017
 5. inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności – na spotkanie, którego termin zostanie wskazany po 31.08.2017
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - na spotkanie, którego termin zostanie wskazany po 31.08.2017;
 7. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe – na spotkanie, którego termin zostanie wskazany po 31.08.2017

 

Termin składania aplikacji (CV i list motywacyjny na adres: biuro@klubzak.com.pl) mija 31 sierpnia r. (do godz.14.00).  W treści maila prosimy wpisać: aplikacja na stanowisko specjalisty ds. księgowości, kadr

 

Do 31 sierpnia 2017 roku nie odpowiadamy na pytania dotyczące niniejszej oferty.

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).