Praca

18.08.2017

Specjalista ds. księgowości

KLUB ŻAK

Miejska Instytucja Kultury

80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 195/197

www.klubzak.com.pl

 

zatrudni specjalistę ds. księgowości

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu rachunkowości,

 2. Znajomość przepisów podatkowych, w tym podatku od osób fizycznych i ustawy o VAT,

 3. Umiejętność prowadzenia rejestru dotyczącego sprzedaży oraz zakupu opodatkowanego podatkiem VAT oraz comiesięczne terminowe składanie deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego.

 4. Umiejętność uzgadniania kont analitycznych dotyczących rozliczeń z kontrahentami (w tym przestrzeganie terminu zapłat zobowiązań i należności)

 5. Umiejętność dekretowania i księgowania dokumentów

 6. Umiejętność rozliczania umów cywilnoprawnych

 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office i programu SYMFONIA.

 8. Minimum 3 letnie doświadczenie pracy w księgowości na samodzielnym stanowisku

 9. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

 10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

 

Mile widziane:

 1. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym czytać ze zrozumieniem umowy, zamówienia lub inne dokumenty w tym języku,

 2. Praktyka w księgowości w instytucji kultury,

 3. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu finansów publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

Ponadto do zadań specjalisty ds. księgowości będzie należało:

 1. prowadzenie kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad gospodarki kasowej

 2. sporządzanie sprawozdań do GUS-u

 3. wystawianie faktur

 4. dokonywania w terminie zapłat za zobowiązania

 5. kompletowanie wszystkich dokumentów księgowych

 

Wymagane dokumenty, termin i sposób aplikacji:

 1. Dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

 2. List motywacyjny,

 3. Skany dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie / kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, inne),

 4. Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Termin: 19.07.2019 – g.16.00

 2. Sposób aplikacji: w/w dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej jako pliki-załączniki do e-maila wysłanego na adres: biuro@klubzak.com.pl

 

 

Informacje w zakresie planowanej formy i rodzaju zatrudnienia:

1. Wymiar czasu pracy na stanowisku specjalisty ds. księgowości – 1etat

2. Planowane zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. księgowości: od dnia 1 sierpnia 2019 r:

3. Przewidywane rodzaje zawartych umów o pracę:

- pierwsza umowa: umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy,

- druga umowa: umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 33 miesiące,

- trzecia umowa: umowa o pracę na czas nieokreślony

4. Przewidywane warunki wynagrodzenia:

- w okresie próbnym: wynagrodzenie podstawowe 3.000 zł brutto + dodatek stażowy

- po upływie okresu próbnego: 3.400 zł brutto + dodatek stażowy

5. Miejsce pracy i godziny pracy: siedziba klubu Żak, w g.8.00 – 16.00

 

Ponadto oferujemy dostęp do szkoleń, możliwość korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.

 

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy załączyć do Pani / Pana aplikacji, wypełnione i podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w Pani / Pana aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przekazanie formularza zgód, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pani/Pana udziałem.

 

Dokumenty do pobrania

Zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Pobierz