Usługi komercyjne

Firmom, które zdecydują się na współpracę i wsparcie, oferujemy pełny wachlarz działań promocyjnych. Zasięg oraz plan tychże działań uzależniony jest od wysokości dofinansowania i dedykowany wybranej formie sponsoringu.

W zamian za wsparcie finansowe działalności statutowej Klubu Żak - oferujemy - chętnym do współpracy partnerom - wielopoziomową ofertę działań o charakterze promocyjnych oraz usług związanych z udostępnieniem przestrzeni, organizacją wydarzeń kulturalnych, czy edukacyjnych.

Warunki współpracy oraz czas jej trwania uzgadniane są indywidualnie, podlegając odrębnym negocjacjom świadczeń (usług) pomiędzy naszym sponsorem, a Klubem Żak

Kontakt

Anna Korzeniewska-Gigiel

umowy sponsorskie
sprzedaż powierzchni reklamowych
58 344 05 73 w. 156
anna.korzeniewska@klubzak.com.pl

2013/11/29 | Koncert Ólafur Arnalds | foto: Paweł Wyszomirski

2013/11/29 | Koncert Ólafur Arnalds | foto: Paweł Wyszomirski