Projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to program o dziesięcioletniej tradycji, który powstał z myślą o edukacji filmowej młodych widzów.

Kino artystyczne, kino traktujące widza poważnie, jako osobę inteligentną, obdarzoną wrażliwością, poszukującą w kinie prawdziwych przeżyć, jest dziś w świecie filmu przestrzenią coraz bardziej niszową, marginalizowaną. Młodzi ludzie nie powinni „ruszać w świat" nieprzygotowani do samodzielnej oceny takiego poglądu na sztukę filmową, jaki prezentują multipleksy, wielkie wytwórnie i kampanie reklamowe.

Idea programu: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekt umożliwiający dzieciom i młodzieży spotkanie z kinem (zarówno klasyką jak i twórczością współczesną), pogłębienie ich wiedzy na temat sztuki filmowej, rozwijający ich wrażliwość i przygotowujący do samodzielnego i świadomego obcowania z kulturą. Poprzez Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej chcemy zaznajomić i rozkochać młodych widzów w sztuce filmowej, uzupełniając jednocześnie ich szkolną edukację.

Edukacja filmowa w kinach studyjnych, kinach posiadających swój własny charakter, prowadzonych przez ludzi zafascynowanych filmem i traktujących go jako sztukę a nie rozrywkę, jest naszym zdaniem bardzo ważnym elementem przeciwstawiania się postępującej komercjalizacji sfery kultury. Zapisując swoich podopiecznych do programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, dacie im Państwo szansę na poznanie wartościowego kina a może rozbudzicie w nich miłość do filmu artystycznego. Filmu, który stawia przed widzem pytania i prowokuje go do przemyśleń.

Wyjście z klasą do kina nie jest czasem straconym - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej są inicjatywą, starającą się przełamać szkolny stereotyp „wychodzenia do kina” jako czasu wolnego od zajęć, czyli z punktu widzenia programu szkolnego - czasu straconego. Kadrze pedagogicznej coraz trudniej znaleźć czas na wyjścia z uczniami poza teren szkoły z powodu zbyt napiętego programu. W wielu szkołach takie wyjścia zdarzają się jedynie raz na semestr! Z perspektywy kształtowania młodych, świadomych odbiorców kultury wydaje się, że taką tendencję w systemie edukacji należy jak najszybciej przełamać.

Pobierz program Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej 2016/17

Program NHEF 2016/17.pdf

Pobierz

Koordynacja programu

Paweł Biliński

kontakt telefoniczny: 58 344 05 73
kontakt mailowy: edukacja@klubzak.com.pl
zapisy do programu on-line

Sezon 2016/2017

Nabór dla szkół do projektu trwa do 30 września 2015 (lub do wyczerpania limitu miejsc).

Karnet dla 1 ucznia (szkoły podstawowe klasy 4-6, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne) kosztuje 80,-

Karnet dla 1 ucznia (szkoły podstawowe klasy 1-3) kosztuje 90,-

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w roku szkolnym 2016/17

Cykl filmowe sekrety 2016/17

Ten cykl to propozycja dla dzieci, które lubią dociekać prawdy i zadają mnóstwo pytań na każdy temat. Filmy dobrane do tego zestawienia to przepiękne i niebanalne historie, pozwalające najmłodszym uczestnikom na zastanowienie się nie tylko nad fabułą, ale także nad prezentowaną formą dzieła. Czy ktoś wie, jak wygląda kabina operatora? Jak to się dzieje, że film nagrany na taśmie widać na tak dużym ekranie? Jak powstaje film animowany? W jaki sposób film przenosi widza w przeszłość lub w przyszłość? Czy w filmie potrzebne są słowa? To tylko część pytań, odpowiedzi na nie będzie można poznać podczas spotkań w kinie. Ze względu na tematykę prelekcji cykl jest przeznaczony dla starszych uczniów, którzy mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię.

Cykl filmowi bohaterowie 2016/17

Cykl Filmowi bohaterowie ukazuje zachowania i postawy, których rozpoznawania dziecko może się uczyć od najmłodszych lat. Wszyscy bohaterowie mają swój świat, swoje troski i wyzwania, którym stawiają czoła. Z jednej strony ich przygody bawią i wciągają, z drugiej – pomagają nazywać podstawowe wartości, uczyć się rozwiązywania problemów i radzenia sobie z przeciwnościami. Na cykl składają się pełnometrażowe filmy oraz zestawy krótkich animacji, które z pewnością zainteresują najmłodszych uczniów. Jest to bardzo atrakcyjne i wartościowe kino, które w przystępny sposób porusza istotne dla dzieci sprawy, stwarzając okazję do utożsamiania się z rożnymi bohaterami, przeżywania z nimi ich trosk, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Cykl kino współczesne 2016/17

W natłoku zdarzeń i wielości otaczających nas informacji młody człowiek pragnie zrozumieć, jak zdefiniować siebie. Wbrew pozorom nie zadowala się uproszczeniami, chce być traktowany poważnie jako pełnoprawny widz, czego często nie doświadcza ze strony komercyjnych, szeroko reklamowanych superprodukcji filmowych. Cykl Kino współczesne został pomyślany w ten sposób, by wymagać od odbiorcy interpretacji, skłaniać do refleksji i pobudzać do zadawania pytań. Jednocześnie proponowane filmy traktują młodego widza jak partnera, któremu nie ułatwia się zadania, nie podpowiada gotowych rozwiązań. Dzięki temu uczniowie odwiedzający kino z uwagą śledzą poczynania bohaterów i wczuwają się w daną sytuację, co zachęca do późniejszej dyskusji i rozważania konsekwencji wyborów rówieśnika ze szklanego ekranu.

Cykl świat filmu 2016/17

Uczestnicy spotkań w ramach tego cyklu dowiedzą się, jak wyglądały pierwsze pokazy filmowe oraz czym kino sprzed stu lat różniło się od współczesnego. Dzieci prześledzą kolejne etapy powstawania filmu, a także będą miały okazję dowiedzieć się, jaką rolę odgrywają kostiumy, scenografia czy muzyka. Ich zdolności interpretacyjne pomoże rozwinąć poznanie różnorodnych konwencji filmowych. Każde spotkanie poświęcone będzie innemu zagadnieniu. Po zajęciach uczniowie będą bardziej wnikliwymi i świadomymi widzami.

Cykl świat współczesny 2016/17

Cykl Świat współczesny to bardzo różnorodny zestaw filmów – zarówno pod względem tematycznym, jak i formalnym. Wszystkie tytuły łączy uniwersalny przekaz i skoncentrowanie na realnych problemach współczesności. Uwaga autorów skupia się przede wszystkim na tematach ważnych dla młodych odbiorców – prezentowane kino porusza zatem wątki takie jak kryzys rodziny, starzenie się społeczeństwa, dyskryminacja ze względu na płeć czy poglądy. Świat współczesny podejmuje je w sposób atrakcyjny i zrozumiały, dzięki czemu stanowią odpowiednią propozycję filmową zarówno dla starszych, jak i młodszych gimnazjalistów. Poruszana tematyka wymaga jednak pewnej dojrzałości i przygotowania, zwłaszcza od widzów rozpoczynających naukę w gimnazjum.

Cykl między kulturami 2016/17

Zestawione w cyklu filmy prezentują, w jaki sposób religia i kultura wpływają na życie ich rówieśników w rożnych częściach świata. Tematy prelekcji i przygotowane materiały dydaktyczne uświadamiają uczniom, że dzieci w Indiach, Iranie, Afganistanie, Arabii Saudyjskiej i innych krajach mają podobne problemy w okresie dojrzewania jak oni, podobne marzenia i podobnie patrzą na świat. Poznane filmy przyczynią się do kształtowania w gimnazjalistach postaw tolerancji i empatii, a także poszerzą ich wiedzę o życiu społecznym i politycznym na świecie. Różnice międzykulturowe ukazane przez twórców filmowych pozwolą uczniom na zapoznanie się z takimi terminami jak: asymilacja, izolacja, tożsamość etniczna czy narodowość.

Cykl kino polskie 2016/17

Zestaw daje uczniom szansę poznania rożnych form i gatunków filmowych, a także umożliwia zrozumienie złożoności jednostkowych postaw i wyborów. Proponowane dokumenty i fabuły odmienne pod względem formalnym i tematycznym są dobrym pretekstem do dyskusji na tematy takie jak: wolność, godność, człowieczeństwo, jak również rodzina czy przyjaźń. Filmy pochodzące z tego cyklu przybliżają też społeczne i polityczne aspekty polskiej rzeczywistości (od lat 50. do współczesności) i ich oddziaływanie zarówno na jednostkę, jak i zbiorowość. Mogą być zatem przydatne nie tylko wychowawcom, nauczycielom języka polskiego i wiedzy o kulturze, ale także WOS-u, HiS-u i historii.

Cykl między tekstami kultury, kl II 2016/17

estawy filmowe przygotowują do nowej formuły egzaminu pisemnego i ustnego z języka polskiego, wskazując na konteksty kulturowe, do których uczniowie mogą się odwołać w trakcie wypowiedzi ustnej i w konstruowaniu pracy pisemnej. Uczeń zostanie wyposażony w narzędzia analizy i interpretacji tekstu kultury, co pomoże mu nie tylko zdać egzamin dojrzałości, ale także świadomie i satysfakcjonująco funkcjonować w świecie kultury. W cyklu przeznaczonym dla klasy 2. (od romantyzmu do modernizmu) uwaga została skupiona na przybliżeniu uczniom za pomocą kontaktu z dziełem filmowym trudnych zagadnień XIX i XX wieku (m.in.: miłość, wolność, sztuka, pieniądz).

Cykl analiza filmu 2016/17

Cykl Analiza filmu wymaga od uczniów uwagi i zaangażowania. Wśród siedmiu tytułów odnajdziemy różne gatunki i przykłady cennych osiągnięć kinematografii europejskiej, amerykańskiej i polskiej ostatnich lat, wyróżnianych najważniejszymi nagrodami filmowymi. Poruszane w trakcie prelekcji tematy związane są z analizą filmowych środków wyrazu, pojęciami z pogranicza filmu i innych sztuk oraz poszukiwaniem kulturowych kontekstów. Wymienione elementy stanowią dziś zbiór niezbędnych narzędzi współczesnego maturzysty, który na ustnym egzaminie dojrzałości z języka polskiego musi wykazać się umiejętnością analizy kadru i plakatu filmowego, stosując pojęcia z zakresu teorii filmu i wiedzę historyczno-filmową.

Projekty w ramach kina

Program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to program o dziesięcioletniej tradycji, który powstał z myślą o edukacji filmowej młodych widzów. Poniżej znajdziesz także inne projekty Klubu Żak, dotyczące szeroko rozumianej sztuki kinowej.

  • Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

    Zobacz
  • Lucjan Bokiniec - jeden z założycieli DKF-u

    Zobacz