Zamówienia publiczne

28.10.2016

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Więcej

25.10.2016

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Więcej

11.10.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Więcej

07.10.2016

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Gdańsk: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” (Sygn. Akt ZP/P/U/02/16)

Więcej

04.10.2016

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Gdańsk: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” (Sygn. Akt ZP/P/U/01/16)

Więcej

03.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Gdańsk: Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób
w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

20.07.2016

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Gdańsk: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” (Sygn. Akt ZP/P/U/01/16)

Więcej

20.07.2016

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Gdańsk: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” (Sygn. Akt ZP/P/U/01/16)

Więcej

18.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Gdańsk: Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób
w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

18.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Gdańsk: Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób
w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

28.08.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Więcej

03.08.2015

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług sprzątania Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego.

Więcej

28.07.2015

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Gdańsk: świadczenie usług sprzątania Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej

15.12.2014

Zawiadomienie

Klub Żak informuje iż w dniu 12 grudnia 2014 roku rozstrzygnął postępowanie w sprawie świadczenia usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych, finansowanego ze środków publicznych prowadzonego w trybie przetargu na podstawie art. 701 in. Kodeksu Cywilnego.

Więcej